Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 14539
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (PCCC) – 4/10.
 

 

Phối hợp diễn tập phương án chữa cháy tại kho xăng, dầu (Ảnh: Hồ Giang)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy; vận động thành lập các điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có ngõ, hẻm sâu hơn 50m mà xe chữa cháy không tiếp cận để chữa cháy được và khuyến khích xã hội hóa việc trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ hoạt động của các điểm chữa cháy công cộng; hướng dẫn các biện pháp cơ bản về PCCC, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, không để trẻ em tiếp cận các khu vực có hố sâu, nơi nguy hiểm có thể dẫn đến đuối nước,… mà không có người trông giữ, giám sát.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC như: Tổ chức hội thao, hội thi về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho lực lượng dân phòng hoặc hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và CNCH; treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC (từ ngày 25/9 đến hết ngày 10/10) trước trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh,…

Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cơ sở và địa phương rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC bảo đảm xử lý tốt tình huống cháy, nổ mới phát sinh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công diễn tập phương án chữa cháy, phương án CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2023.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tổ chức treo băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC và CNCH trên một số tuyến đường chính và những nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp,…

Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn phòng cháy, nổ cho các cơ sở sản xuất, bồn chứa, kinh doanh hàng dễ cháy, nổ (trong và bên ngoài khu công nghiệp); kiểm tra, khắc phục kịp thời tình trạng sự cố kỹ thuật điện, các yếu tố mất an toàn có thể xảy ra cháy nổ trong vận hành, sử dụng hệ thống điện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền các hoạt động của các cấp, các ngành trong tỉnh hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh tăng cường đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC; thực hiện các tin bài, tuyên truyền cảnh báo nguy cơ cháy, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PCCC để tạo tính lan tỏa trong cộng đồng.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh.

Ngân Linh