Lễ Sene Đôlta năm 2023 sẽ diễn ra từ 13 - 15/10
Lượt xem: 17438
Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình ký ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer năm 2023. Theo đó, lễ Sene Đôlta năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 - 15/10.
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn thăm, chúc mừng Sêne Đôlta năm 2022
 tại chùa Âng (phường 8, thành phố Trà Vinh)

Để đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón mừng lễ Sêne Đôlta năm 2023 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thăm hỏi các gia đình chính sách, chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu trong tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào và giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ Sêne Đôlta, cụ thể:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chương trình, kế hoạch và chỉ đạo hệ thống ngành phát hành nội san tiếng dân tộc Khmer, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực phù hợp với tình hình của tỉnh.

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh có chương trình đặc biệt phục vụ cho đồng bào dân tộc Khmer đón mừng lễ Sêne Đôlta.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ Sêne Đôlta.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ gia đình đồng bào dân tộc Khmer nghèo, neo đơn, đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng lễ Sêne Đôlta với tinh thần vui tươi, đầm ấm và đoàn kết.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ trong 3 ngày diễn ra lễ Sene Đôlta.

Trúc Phương