Công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh
Lượt xem: 10415
Kể từ ngày 8/9/2023, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 084.345.8484 (kể cả trong và ngoài giờ hành chính) để cung cấp, phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh.
 

 

Số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh

Hiện tại, Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt, bố trí công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh tại nơi tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính và tại các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự để tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng phản ánh kịp thời thông tin đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh để chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý.

Việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh nhằm tạo kênh thông tin để đồng chí Giám đốc trực tiếp tiếp nhận, giải quyết phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình an ninh, trật tự, hoạt động của lực lượng Công an trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh gần dân, trọng dân. 

Mộng Tuyền

1 người đã bình chọn