Kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 5455
Từ ngày 2-8/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 8. Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Xem chi tiết tại đây