English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tăng cường tuyên truyền, vận động chuyển đổi mô hình chợ

Cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh trong thời gian qua, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chợ sau chuyển đổi đã hoạt động ổn định và khai thác có hiệu quả. Bước đầu đã huy động các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, từng bước xã hội hóa hoạt động đầu tư phát triển chợ, phục vụ tốt nhu cầu đời sống của Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Một góc chợ Trà Vinh - một trong những chợ thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2021 - 2025

Trà Vinh hiện có 116 chợ, trong đó có 22 chợ do doanh nghiệp và hợp tác xã quản lý, hộ kinh doanh quản lý 04 chợ, ban quản lý và UBND cấp xã trực tiếp quản lý 90 chợ. Tính từ năm 2015 - 2020 đã chuyển đổi 19/51 chợ, trong đó có 14/19 chợ chuyển đổi theo hình thức giao và phương thức chuyển đổi không chuyển quyền sở hữu tài sản chợ; 02/19 chợ chuyển đổi theo hình thức đấu thầu và phương thức chuyển đổi không chuyển quyền sở hữu tài sản chợ; 03/19 chợ chuyển đổi theo hình thức đầu tư xây dựng mới theo Luật Đầu tư. Giai đoạn 2021 - 2025, các huyện, thị xã, thành phố đề xuất thực hiện chuyển đổi 35 chợ, trong đó, huyện Càng Long 07 chợ, Cầu Ngang 04 chợ, Châu Thành 03 chợ, Trà Cú 05 chợ, Tiểu Cần 02 chợ, Cầu Kè 05 chợ, thị xã Duyên Hải 03 chợ, huyện Duyên Hải 03 chợ, thành phố Trà Vinh 03 chợ. Riêng trong năm 2020, tỉnh đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 10 chợ với tổng vốn trên 6,7 tỷ đồng; thực hiện chuyển đổi 04/12 chợ (chợ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang; chợ Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; chợ Phường 2, thị xã Duyên Hải, chợ Cầu Kè, huyện Cầu Kè). Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các xã trên địa bàn huyện Càng Long, Cầu Ngang thực hiện tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, qua đó góp phần xây dựng huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Kết quả huyện Càng Long có 13/13 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển và chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Trà Vinh, phần lớn các chợ trên địa bàn tỉnh là chợ hạng 3 có quy mô diện tích nhỏ, ít hộ kinh doanh nên việc kêu gọi đầu tư chuyển đổi mô hình quản lý chợ gặp nhiều khó khăn. Việc phát triển các cửa hàng tiện lợi hiện nay như hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh, Vinmart+… phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của chợ truyền thống cũng như ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Một số dự án đầu tư xây dựng chợ của các doanh nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết dứt điểm (như dự án chợ Tiểu Cần, dự án chợ khu công nghiệp Long Đức, chợ đêm Trà Vinh) nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác kêu gọi đầu tư xây dựng chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Công tác phối hợp giữa doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ với chính quyền địa phương còn hạn chế, dẫn đến một số dự án đầu tư xây dựng chợ còn vướng mắc kéo dài chưa giải quyết được. Bên cạnh đó, việc nhận thức về công tác chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, hợp tác xã ở một số nơi còn hạn chế. Vai trò tham mưu của Thường trực Ban Chuyển đổi một số địa phương còn thụ động, chưa tích cực trong tham mưu thực hiện công tác chuyển đổi. Các chợ sắp xếp chỉnh trang hoặc được sắp xếp chỉnh trang chưa đạt yêu cầu, tình trạng ùng ứ rác thải còn diễn ra ở một vài nơi, mặt bằng một số chợ bị xuống cấp, diện tích không đảm bảo, công tác sắp xếp, bố trí ngành hàng chưa thực hiện tốt, còn nhiều tụ điểm mua bán tự phát, công tác giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ chưa xử lý dứt điểm.

Hoạt động trao đổi hàng hóa thủy sản tại chợ trung tâm Trà Vinh

Ông Phạm Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh, từ năm 2021 và những năm tiếp theo, tỉnh tập trung các nhiệm vụ, giải pháp: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm tránh những hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đối với các chợ chưa chuyển đổi, có kết cấu hạ tầng bị xuống cấp nghiêm trọng, các địa phương cần xem xét bố trí vốn ngân sách để cải tạo nâng cấp chợ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ tốt nhu cầu mua bán của Nhân dân. Đồng thời quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư xây dựng chợ, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ, giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh, sắp xếp chỉnh trang chợ đảm bảo trật tự trong kinh doanh mua bán tại chợ, phát huy hiệu quả hoạt động của chợ theo hướng văn minh đô thị, đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Rà soát các chợ đủ điều kiện chuyển đổi để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng lực quản lý và năng lực tài chính để thực hiện chuyển đổi chợ, đảm bảo hiệu quả của công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Tiếp tục thực hiện tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí nông thôn mới đối với các chợ đã được công nhận đạt chuẩn./.

Mẫn Quân

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 205
  • Hôm nay: 16341
  • Trong tuần: 158,748
  • Tất cả: 15,142,937