English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” với tổng vốn đầu tư 37,1 triệu USD, tương đương 853,3 tỷ đồng.

Mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu

ở xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

 Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ. Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gắn với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh.

Dự án được triển khai với quy mô 3 hợp phần gồm:

Hợp phần 1: lập kế hoạch phát trin chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tng thể phát trin kinh tế xã hội và Kế hoạch vùng Mêkông, gồm 02 tiu hp phần: (i) Tiểu hp phần 1.1: Xác định doanh nghiệp tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị; (ii) Tiểu hp phần 1.2: Xây dựng các nền tảng đảm bảo phát trin bền vững chuỗi giá trị.

Hợp phần 2: Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; gồm 03 tiu hp phần; (i) Đầu tư cơ sở hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu; ii) Đầu tư tư nhân phát trin chuỗi giá trị; và iii) Cung cấp dịch vụ phát trin kinh doanh, tài chính trung gian thực hiện chuỗi giá trị an toàn thực phm và thích ứng với biến đi khí hậu.

Hp phần 3: Quản lý dự án; gồm 3 hoạt động chính: (i) Học tập và Quản lý tri thức; (ii) Giám sát và đánh giá; và (iii) Vận hành Dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho  Dự án theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kim toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án. Có trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng, rà soát các hạng mục đầu tư nhằm tránh trùng lắp với các chương trình, dự án khác đang trin khai và thực hiện Dự án đúng theo quy định hiện hành./.

Quang Minh (Nguồn: Quyết định số 1996/QĐ-TTg)

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 25767
  • Trong tuần: 275,107
  • Tất cả: 23,422,855

Chung nhan Tin Nhiem Mang