English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 3417

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Sáng 19/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh có liên quan cùng dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chuẩn bị tốt các điều kiện để quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện ở địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban dân tộc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều thứ tiếng dân tộc phù hợp ở từng địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào và đề xuất chính sách đặc thù, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cùng với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã ban hành các chính sách đặc thù riêng của từng địa phương như: Chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo DTTS vùng khó khăn; chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh DTTS; chính sách về chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại vùng DTTS&MN; chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế đối với Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS không thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; chính sách hỗ trợ, tặng quà cho hộ đồng bào DTTS tiêu biểu; chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ đồng bào DTTS...

Năm 2022 Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chương trình; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 với 6 đề án, chính sách. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2025,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi trong năm 2021 trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Chính vì thế, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác. Công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh,... Đồng thời, Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 cần được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào DTTS. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới để thuận lợi hơn trong việc vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội./.

T.P

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 228
  • Hôm nay: 6492
  • Trong tuần: 154,623
  • Tất cả: 40,739,873

Chung nhan Tin Nhiem Mang