English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 20/07, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bí thư các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về Kết luận số 28 ngày 21/02/2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 32 ngày 30/03/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Kết luận 35 ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định số 1598 ngày 23/05/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 1597 ngày 23/05/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh về quy trình thực hiện khi nghỉ hưu và chế độ quà tặng đối với cán bộ khi nghỉ hưu thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 1703 ngày 05/07/2022 về luân chuyển cán bộ; Kế hoạch số 69 ngày 24/06/2022 tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Nổi bật, đã tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Duy trì, thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ họp, giao ban, chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định... Kết quả công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Về đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch. Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa, góp phần làm nổi bật ý nghĩa về những giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Trà Vinh.

Về công tác cán bộ, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, kéo dài thời gian giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng, với tổng số 18 đồng chí diện Tỉnh ủy quản lý, chỉ định 1 Phó Bí thư, 01 Ủy viên Đảng đoàn, 2 Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và cho 1 đồng chí thôi tham gia cấp ủy cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kết nạp được 544 đảng viên, đạt 54,4% so với nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến các đại biểu tham gia tại hội nghị. Đồng thời khẳng định kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất xứng đáng và phấn khởi. 

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 06 ngày 20/01/2022 Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 38 cùa Bộ Chính trị. Tăng cường phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ, nhất là chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo.

Ngọc Hồng 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 401
  • Hôm nay: 17985
  • Trong tuần: 207,305
  • Tất cả: 39,230,256

Chung nhan Tin Nhiem Mang