English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1726

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG

Sáng 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc giai (MTQG) đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Có 3 chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn này gồm: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình MTQG.

Trong đó, 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được giao, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình MTQG.

Số vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 và vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại đang được tổng hợp và báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2022. Hiện nay, 27/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ trung ương) đã trình Hội đồng nhân dân thông qua Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương, trong đó, đã có 13 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG, trọng tâm là việc chậm phân bổ vốn thực hiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; một số bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình dẫn đến các địa phương lúng túng, khó khăn trong triển khai…

Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình MTQG như: sớm ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao vốn ngân sách trung ương, bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG Phạm Bình Minh đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã tập trung giải quyết, thực hiện để xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý, triển khai và đưa vào thực tiễn các 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các các chương trình MTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời; nhiều tỉnh chưa thông qua được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2022.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ KH&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan khác có trách nhiệm rà soát những kiến nghị của các địa phương, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý liên quan như thông tư, văn bản hướng dẫn... của các chương trình MTQG. Đồng thời, các tỉnh đã được phân bổ nguồn ngân sách cho 3 chương trình MTQG thì triển khai ngay, đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các chương trình MTQG. Từ đó, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

T.P

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 417
  • Hôm nay: 61601
  • Trong tuần: 442,928
  • Tất cả: 45,166,082

Chung nhan Tin Nhiem Mang