English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương

Ngày 16/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến các huyện, thị, thành phố. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh hai văn bản mà Hội nghị quán triệt là hai nội dung chỉ đạo rất quan trọng của Trung ương, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Trà Vinh và liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tiêu cực tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phó Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi Nghị quyết. Để Hội nghị nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là, phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đi học; phải hết sức nghiêm túc tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nhận thức thấu đáo các vấn đề mà báo cáo viên trình bày; cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm để cụ thể hóa, thực hiện một cách khả thi, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấy rõ trách nhiệm của bản thân để góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế, khát vọng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Hai là, Người đứng đầu cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chú trọng chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị một cách sát hợp, khả thi, hiệu quả; tổ chức triển khai, phổ biến sâu sắc, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tính chủ động, sáng tạo ý thức tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân của địa phương quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa; phải có ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên không để thua kém các địa phương khác.

Ba là, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với chỉ đạo, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuấn Huỳnh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 193
  • Hôm nay: 15634
  • Trong tuần: 210,560
  • Tất cả: 39,038,585

Chung nhan Tin Nhiem Mang