English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh tham gia hội nghị quán triệt Quy định số 80 của Bộ Chính trị

Sáng nay 22/9, tại điểm cầu Ban Tổ Chức Trung ương, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Hội nghị được nghe ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương thông qua những điểm mới của Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo đó, mục đích của việc ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy định gồm 6 chương, 34 điều và có hiệu lực từ ngày 18/8/2022.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

 Hội nghị cũng được nghe triển khai Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng: việc ban hành quy định là một quá trình dài, có kế thừa ưu điểm trong công tác cán bộ của các quy định trước để tiếp tục hoàn thiện hơn trong Quy định số 80. Đồng thời nhấn mạnh: công tác tổ chức cán bộ chiếm một vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó cấp ủy các cấp cần nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm theo đúng quy định. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin thêm: trong thời gian tới sẽ có nhiều văn bản liên quan đến công tác cán bộ tiếp tục được ban hành, do đó các cấp ủy cần lưu ý các vấn đề về phân cấp quản lý cán bộ, về cơ chế ủy quyền, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, về cán bộ bị kỷ luật và về quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Xuân Kha

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 305
  • Hôm nay: 12564
  • Trong tuần: 201,884
  • Tất cả: 39,224,835

Chung nhan Tin Nhiem Mang