English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Sau buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các thiết chế văn hóa tại Cù lao Long Trị và xã Long Đức thành phố Trà Vinh, sáng ngày 28/9, BCĐ Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, Bộ Tài Nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh. Ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL cùng thành viên BCĐ tỉnh đã tiếp đoàn.

Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền,
trưởng đoàn kiểm tra làm việc với BCĐ tỉnh.

 Theo ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, năm 2022, Sở được bố trí nguồn vốn 17,7 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc để đầu tư thiết chế cho 59 ấp, khóm của 59 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 – 2025.

Ở phong trào đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”, hằng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân. Đồng thời, có hướng hỗ trợ để các hộ vươn lên thoát nghèo như: Hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, vốn, việc làm, dạy nghề, giống cây có năng suất cao và tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất, chăn nuôi... Đến nay đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn. Toàn tỉnh có 10.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,59%, đã giảm được 1,22% hộ nghèo so với năm trước, tương đương giảm 3.550 hộ.

Trong thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, các sở, ngành đã triển khai tích cực việc xây dựng nếp sống văn hóa tại các cơ quan đơn vị. Thường xuyên triển khai quán triệt Luật Cán bộ công chức, viên chức; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Các huyện, thị xã, thành phố triển khai các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Duy trì hoạt động mô hình CLB phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình “Xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy”, “Vận động nhân dân lắp đặt đèn đường”, “Phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”; Tổ dân cư không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; CLB Gia đình phát triển bền vững, các nhóm phòng, chống bạo lực trong gia đình... Nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng mô hình tự quản xóm, ấp; tự hòa giải các mâu thuẫn nội bộ; giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ; phòng chống tội phạm; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn dân cư. Đến nay toàn tỉnh có trên 256.000 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh, trong đó có trên 136.000 gia đình văn hóa tiêu biểu, 739 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo về các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp tỉnh.

 Qua kiểm tra, họp bình xét năm 2021, toàn tỉnh có 745/756 ấp, khóm văn hóa, đạt tỷ lệ 98%. Toàn tỉnh đã công nhận 85/85 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 100%; 17/21 phường, thị trấn đạt chuẩn “phường, thị trấn đô thị văn minh”, đạt tỷ lệ 80%. Công nhận 1.139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt tỷ lệ 93%. Toàn tỉnh có gần 3.500 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó có gần 2.000 mô hình tập thể và 1.500 mô hình cá nhân, 19 mô hình đã được nhân rộng trong toàn tỉnh). Công tác giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh; các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, phong tục, nếp sống đẹp đều được phục hồi và phát triển. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng rãi của quần chúng, tạo nên một diện mạo mới cho cơ sở; nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Kiến nghị với BCĐ Trung ương, Sở VHTT&DL đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành quy định về cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh, cấp huyện. Hướng dẫn cụ thể về tiêu chí gia đình văn hóa tiêu biểu và quy định mức chi cụ thể về thi đua khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa vì hiện nay theo Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 91 của Chính phủ không quy định mức chi cho danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào ở những tháng cuối năm 2022 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho văn hóa vào Nghị quyết Đảng bộ, gắn phát triển văn hóa với phát triển Nông thôn mới. Các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào, Đoàn kiểm tra tiếp thu và trực tiếp trao đổi, giải đáp. Các vấn đề lớn, liên quan đến thẩm quyền của cấp trên, Đoàn tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương.

                                                      Phượng Khánh

 

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 258
  • Hôm nay: 2795
  • Trong tuần: 118,548
  • Tất cả: 39,042,333

Chung nhan Tin Nhiem Mang