English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030

Sáng ngày 22/11, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có bà Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính đặt ra mục tiêu cụ thể là đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả cải cách hành chính với tác động của cải cách hành chính; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. So sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhận rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính hàng năm.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Đối với bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần.

Về kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Bộ Nội vụ đã triển khai các nhiệm vụ về tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh; tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các bộ, các tỉnh, gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm; tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh; điều tra xã hội học; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh; họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh. Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh.

Để thực hiện được các mục tiêu của Đề án, Bộ Nội vụ đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện như: nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số Cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số Cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số Cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị qua hội nghị này lãnh đạo các Sở Nội vụ quán triệt, tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp tỉnh triển khai một cách hiệu quả nhất và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, những nội dung, trách nhiệm trong Đề án để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, chú ý phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan để hình thành hệ thống một cách đồng bộ, tổ chức triển khai các nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ trong công tác điều tra xã hội học, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương.

Nguyên Chương

1 người đã bình chọn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 572
  • Hôm nay: 25118
  • Trong tuần: 154,597
  • Tất cả: 39,126,303

Chung nhan Tin Nhiem Mang