English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ngành Xây dựng Trà Vinh tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 28/12, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023. Ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng dự và chỉ đạo tại hội nghị. 

Chủ trì hội nghị tổng kết công tác Sở Xây dựng năm 2022

 Năm 2022, ngành Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 7/7 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh, 12/12 đô thị trên địa bàn tỉnh có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,2%.

 Về quản lý xây dựng, thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định. Trong năm 2022 đã cấp 11 giấy phép xây dựng cho tổ chức, cá nhân đề nghị; trong đó có 7 tôn giáo và 4 dự án, đã giải quyết 4 hồ sơ sớm hơn quy định.

 Đối với lĩnh vực giám định xây dựng, đã xét cấp chứng chỉ hành nghề 257 cá nhân hành nghề xây dựng, tổ chức sát hạch 228 hồ sơ cá nhân dự thi hành nghề xây dựng, nghiệm thu 31 công trình, hạng mục công trình, tham gia Đoàn khảo sát, đánh giá 63 hiện trạng công trình theo yêu cầu của các sở, ban, ngành.

 Trong công tác thanh tra, kiểm tra, đã thành lập 3 đoàn kiểm tra chất lượng công trình với 18 dự án đầu tư xây dựng, 1 đoàn thanh tra 1 dự án đầu tư xây dựng, 1 đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Ngoài ra, đối với hoạt động của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng, đã tư vấn thẩm tra và dự toán 60 công trình, tư vấn đấu thầu 33 công trình, tư vấn đánh giá chất lượng 11 công trình... Tổng doanh thu ước tính đạt 3 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngành Xây dựng tỉnh đề ra kế hoạch cần thực hiện như sau: Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức; tiếp tục triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh liên quan đến quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Tiếp tục tham mưu tăng cường công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, tăng cường chất lượng công tác tham mưu về hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thực hiện các Đề án hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,3%, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 31,1%.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với 4 nhiệm vụ mà Sở Xây dựng đã báo cáo là phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư chất lượng công trình xây dựng, tăng cường kiểm soát, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án về phát triển đô thị; tổ chức phân bổ, rà soát lại không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn và 6 đề án được UBND tỉnh giao theo Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh.

Nhất trí cao với kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị thời gian tới, ngành Xây dựng tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục phối hợp, tham gia góp ý, hướng dẫn các địa phương trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển đô thị trên địa bàn nhằm đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phát triển đô thị trên địa bàn, phấn đấu để hoàn thành tỷ lệ đô thị hóa trong năm 2023.

Quốc Bình

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 310
  • Hôm nay: 18838
  • Trong tuần: 208,159
  • Tất cả: 39,231,110

Chung nhan Tin Nhiem Mang