Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Lượt xem: 2248
Sáng ngày 21/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.
 

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được tăng cường, đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao; trong công tác có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, tác động đến tình hình thực tiễn của địa phương được cử tri trong tỉnh quan tâm. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và kiến nghị với địa phương, đơn vị các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện khá tốt việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Đồng thời, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được đổi mới với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, hình thức tiếp xúc cử tri được mở rộng, đa dạng đối tượng tiếp xúc tạo điều kiện cho cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian qua thực hiện cơ bản theo luật định và đạt một số kết quả tích cực, việc tổ chức ở mỗi kỳ họp có nâng cao hơn về chất lượng, công tác giám sát, khảo sát chuyên đề được tăng cường; hoạt động tiếp xúc cử tri có quan tâm, ghi nhận và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề bức xúc chính đáng của cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đã được thực hiện đúng quy định, làm tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Định hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nghiên cứu quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vận dụng thực hiện có hiệu quả việc cải tiến, đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị số 26 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức tiếp và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân đảm bảo chất lượng, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

                                                  Xuân Kha

 

Tin khác