Giám sát kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 2489
Chiều ngày 20/9, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh do bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). 
 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Sở NN&PTNN, tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 3 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, gồm: Ngãi Xuyên, Hàm Giang và Kim Sơn của huyện Trà Cú. Có 8/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó 2 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, huyện Trà Cú sẽ thực hiện đạt các tiêu chí huyện NTM, dự kiến đến tháng 10 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận.

Đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tính đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kế hoạch năm 2023, có thêm 10 xã đăng ký đạt chuẩn; đồng thời sẽ xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Hiện toàn tỉnh có 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu là xã An Phú Tân (Cầu Kè); xã An Trường (Càng Long) và xã Long Đức, (thành phố Trà Vinh). Dự kiến đến cuối năm 2023, phấn đấu mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 xã NTM kiểu mẫu.

Giai đoạn từ năm 2021 – 2023, tổng nguồn vốn giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM786,6 tỷ đồng. Kết quả giải ngân hàng năm đều đạt gần 80%.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 chương trình chuyên đề phục vụ chương trình NTM, trong đó có chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; chương trình mỗi xã một sản phẩm; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025… Trong năm 2022 và 2023, UBND tỉnh đã phân bổ trên 2 tỷ đồng để thực hiện các chương trình trên.

Qua giám sát thực tế ở một số địa phương trong tỉnh, đoàn giám sát cho rằng: qua rà soát, nhiều xã, huyện không đáp ứng nội dung của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Các xã giảm từ 1-3 tiêu chí chủ yếu ở tỷ lệ hộ tham gia BHYT, tổ chức sản xuất…

 Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở NN&PTNN cần đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, huyện đã đạt chuẩn; tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn phù hợp chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung cho các tiêu chí về kinh tế, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường… xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch, xây dựng cảnh quan nông thôn… Rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM, nhằm đảm bảo xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Phượng Khánh

 

 

 

 

Tin khác