English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm chuyển đổi từ địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) cho mạng máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), Trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng và hoàn thiện nội dung, cách thức, lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống CNTT, Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi IPv6 để sẵn sàng về công nghệ, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mạng Internet trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai chuyển đổi IPv6 bảo đảm đồng bộ, an toàn, kết nối thông suốt, có phương án dự phòng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng, sự ổn định của các hệ thống, thiết bị, ứng dụng trước khi thực hiện chuyển đổi chính thức. Kết hợp công tác chuyển đổi IPv6 với kiến trúc lại hệ thống, hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương. Đảm bảo phù hợp các mục tiêu của Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để thực hiện việc chuyển đổi IPv6, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị. Nhiệm vụ chính bao gồm: tổ chức tập huấn kiến thức về IPv6. Khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng thiết bị mạng lưới, hệ thống mạng lõi, hệ thống máy chủ, dịch vụ, phầm mềm, thiết bị mạng... Đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng (ASN) độc lập. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hỗ trợ đồng thời cả IPv4/IPv6 trên đường truyền Internet; Quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của tỉnh trên Internet Việt Nam và Internet toàn cầu; Phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam triển khai kết nối trực tiếp với Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX); Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng. Chuyển đổi sang sử dụng IPv6.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 399
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 212,665
  • Tất cả: 36,491,327

Chung nhan Tin Nhiem Mang