Thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã
Lượt xem: 138
Sáng ngày 16/3, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới 82 tổ hợp tác (THT) với 1.387 thành viên, giải thể 49 THT. Nâng tổng số toàn tỉnh có 1.695 THT, tổng số thành viên THT là 28.751 thành viên (THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 1.825 tổ với 33.698 thành viên, phi nông nghiệp 95 tổ với 1.679 thành viên).

Trong năm 2022 tỉnh đã thành lập mới 23 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 1 liên hiệp HTX, 176 HTX (bao gồm 145 HTX nông nghiệp và 31 HTX phi nông nghiệp) và 16 quỹ tín dụng nhân dân với vốn điều lệ trên 163,8 tỷ đồng, thu hút 29.450 thành viên.

Nhiều HTX nông nghiệp đã tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc liên kết với doanh nghiệp và hộ nông dân; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản sau thu hoạch...

Các HTX hoạt động hiệu quả đã tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Về đánh giá phân loại, hiện có 136 HTX đủ điều kiện đánh giá, 17 HTX ngừng hoạt động và 23 HTX mới thành lập không đủ điều kiện đánh giá. Trong số các HTX đủ điều kiện đánh giá có 34 HTX hoạt động tốt (đạt 25%), 55 HTX hoạt động khá (đạt 40%), 40 HTX hoạt động trung bình (tỉ lệ 29,5%), 7 HTX hoạt động yếu (chiếm tỉ lệ 5,5%).

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, nhiệm vụ trong năm 2023 mà Ban chỉ đạo đề ra là tập trung cụ thể hóa, tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để góp phần nâng cao hoạt động HTX; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển KTTT; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và sắp xếp lại HTX; tập trung xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tham luận và báo cáo tình hình hoạt động về phát triển KTTT, HTX của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện thống nhất với các báo cáo của Ban chỉ đạo và các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, ông cho rằng hiệu quả hoạt động của HTX còn nhiều hạn chế trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thị trường; các liên kết của HTX còn tương đối kém, nhất là hoạt động liên kết các thành viên chưa phát triển, nhiều HTX còn nhỏ lẻ, khó mở rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát thị trường, tình hình hoạt động của các HTX và củng cố về chuỗi giá trị, về liên kết vùng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu xây dựng thị trường đủ lớn mạnh và chất lượng; tập trung cho chuyển đổi số trong các HTX. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó cần chú ý đa dạng hóa các khâu dịch vụ, sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Quốc Bình