Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cần được triển khai từng bước chắc chắn
Lượt xem: 196
Sáng ngày 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 104 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở, trên 1.900 đại biểu tham dự. Ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và trực tiếp triển khai chuyên đề.
 

 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ trình bày chuyên đề “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”.

Tham dự hội nghị, đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mỹ Lan (Khu Công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh) thông tin chuyên đề “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, chia sẻ cách thức thực hiện thành công của một số địa phương, đồng thời giới thiệu khái quát một số nền tảng, ứng dụng các công nghệ hiện đại, điện toán đám mây trong giám sát quy trình sản xuất nông nghiệp đã được áp dụng thành công tại một số địa phương trên cả nước để giúp cho ngành nông nghiệp định hướng được cần thực hiện chuyển đổi số như thế nào trong thời gian tới.

 Ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tổng quan về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023; cục diện chính trị - an ninh, kinh tế thế giới năm 2022 cùng 4 đặc điểm lớn của cục diện an ninh thế giới, khu vực năm 2022 và một số dự báo năm 2023…

Đại biểu dự hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở trong thời gian tới tuyên truyền về ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cần được triển khai từng bước chắc chắn; các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội; về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, gắn với phát triển kinh tế biển; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền các ngày lễ lớn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương,…

N-T