Đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022, Trà Vinh xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố
Lượt xem: 665
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ chiều ngày 12/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố xếp hạng về chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương năm 2022. Trà Vinh xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 1 hạng so với năm 2021.

Bảng xếp hạng chỉ số DTI năm 2022

Cụ thể, Chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, Trà Vinh đạt 0,6077 điểm, tăng 0,1783 điẻm so với năm 2021, xếp hạng thứ 25 cả nước. Ở 3 trụ cột chính: chính quyền số Trà Vinh đạt 0,6683 điểm, xếp hạng thứ 29; kinh tế số đạt 0,6647 điểm, xếp thứ 27 và xã hội số đạt 0,5991 điểm, xếp thứ 26.

DTI cấp tỉnh năm 2022, Đà Nẵng có năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu, TP.HCM và Quảng Ninh lần lượt xếp thứ 2 và 3. Ở khối bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vươn lên dẫn đầu. Ở khối bộ, ngành không cung cấp dịch vụ công, dẫn đầu vẫn là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là năm thứ 3, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá chỉ số DTI của cấp Bộ, cấp tỉnh. Từ chỉ số DTI, các Bộ, ngành, địa phương có thể theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm để từ đó đề ra những định hướng, giải pháp phù hợp hơn cho thời gian tới.

Phương An