Thông báo số: 456/TB-STNMT về việc chọn đơn vị tư vấn tham gia lập Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 2)
Lượt xem: 28371

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...