Thông báo về việc mời tham gia gói thầu số 05 tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng mục số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính cho 03 đơn vị cấp huyện: Tiểu cần, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải; và Kế hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vình năm 2023
Lượt xem: 11590
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...