Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2023 (lần 3)
Lượt xem: 10940

Thông báo - Xem chi tiết: tại đây

Đơn đăng ký- Xem chi tiết: tại đây

Biểu B1-3-LLTC - Xem chi tiết: tại đây

Lý lịch khoa học của cá nhân - Xem chi tiết: tại đây

Giấy Xác nhận phối hợp thực hiện - Xem chi tiết: tại đây

Hồ sơ thuyết minh dự án - Xem chi tiết: tại đây

Hồ sơ thuyết minh đề tài - Xem chi tiết: tại đây

Hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh - Xem chi tiết: tại đây

Dự toán kinh phí - Xem chi tiết: tại đây

Dự toán kinh phí TMDT - Xem chi tiết: tại đây

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...