Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

* CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3840 301

Email: snnptnt@travinh.gov.vn

1

Lê Thị Hạnh Chuyên

Chánh Văn phòng

0919 473 455

lthchuyen9@gmail.com

2

Nguyễn Tiến Thiện

Phó Chánh Văn phòng

0822 818 707

thiensnn@gmail.com

3

Đoàn Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

0908 946 680

sonntravinh@yahoo.com.vn

4

Trần Văn Đoái

Phó Chánh Văn phòng

0943 354 379

tvdoai@gmail.com

2. Thanh tra Sở

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3754 200

Email: thanhtranongnghieptv@gmail.com

1

Đoàn Văn Khương

Chánh Thanh tra

0909 434 789

doanvankhuongtv@gmail.com

2

Nguyễn Như Phương

Phó Chánh Thanh tra

0913 188 162

nguyennhuphuongtv1981@gmail.com

3

Đồng Văn Tình

Phó Chánh Thanh tra

038 6761 190

tinhcctytv@gmail.com

3. Phòng Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3841 414

1

Dương Văn Giang

Trưởng phòng

0918 515 308

giangtv63@gmail.com

2

Lâm Ngọc Thứ

Phó Trưởng phòng

0986 990 077

lnthu@travinh.gov.vn

3

Huỳnh Nguyễn Khắc Sử

Phó Trưởng phòng

0919 145 175

huynhsu19@gmail.com

4. Phòng Quản lý xây dựng công trình

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3854 625

1

Nguyễn Minh Khôi

Trưởng phòng

0982 808 702

 

2

Phạm Quang Thảnh

Phó Trưởng phòng

0919 011 192

pqthanh@travinh.gov.vn

* CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính – Tổng hợp: 0294 3840 425

Email: ptchc.ccttvbvtv@travinh.gov.vn

1

Lê Trường Sơn

Chi cục trưởng

0913 989 121

letruongson15091979@gmail.com

2

Nguyễn Thị Lùng

Phó Chi cục trưởng

0913 136 948

ntlung@travinh.gov.vn

3

Trang Tửng

Phó Chi cục trưởng

0919 329 292

trangtung060614@gmail.com

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0294 3840 093

1

Ngô Đức Thạnh

Chi cục trưởng

0913 406 934

thanhtytv@gmail.com

2

Trương Thị Mộng Huyền

Phó Chi cục trưởng

0917 911 882

monghuyenccty@gmail.com

3

Trần Quốc Việt

Phó Chi cục trưởng

0918 703 163

tranquocviet101977@gmail.com

3. Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính – Pháp chế: 0294 3851 801

Email: cctltv@gmail.com

1

Diệp Như Bình

Chi cục trưởng

0939 987 568

diepnhubinhtv3@gmail.com

2

Nguyễn Trường Chinh

Phó Chi cục trưởng

0913 742 455

chinhsnntv@yahoo.com.vn

3

Từ Thiếu Quyên

Phó Chi cục trưởng

0944 328 388

quyentucctl@gmail.com

4. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính – Tổng hợp: 0294 3840 438

1

Huỳnh Kim Nhân

Chi cục trưởng

0919 980 304

huynhkimnhantv@gmail.com

2

Phạm Thanh Tiếng

Phó Chi cục trưởng

0985 848 158

thanhtieng4932@yahoo.com.vn

3

Bùi Thị Thu Hòa

Phó Chi cục trưởng

0919 849 915

btthoa@travinh.gov.vn

5. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Hẻm 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, P 6, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0294 3840 259

Email: chicuckiemlamtv@gmail.com

1

Nguyễn Vũ Phương

Chi cục trưởng

0985 771 641

vuphuongnguyen78@gmail.com

2

Đoàn Văn Sang

Phó Chi cục trưởng

0918 702 300

sangkltv@gmail.com

3

Hứa Chiến Thắng

Phó Chi cục trưởng

0918 135 358

 

6. Chi cục Thủy sản

Địa chỉ: 272 Bạch Đằng, P4, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0294 3852 514

Email: chicucthuysantravinh@gmail.com

1

Nguyễn Văn Quốc

Chi cục trưởng

0919 583 946

nguyenvanquoctv@gmail.com

2

Nguyễn Văn Phùng

Phó Chi cục trưởng

0913 764 733 

nguyenphungtv@yahoo.com

3

Nguyễn Văn Ngon

Phó Chi cục trưởng

0918 586 976

nguyenvanngon6770@gmail.com

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản

Địa chỉ: 284 Bạch Đằng, P4, Tp. Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính – Tổng hợp: 0294 3754 699

Email: qlclnonglamthuysantv@gmail.com

1

Lê Tân Thới

Chi cục trưởng

0913 980 074

ltthoi66@gmail.com

2

Sơn Sâm Phone

Phó Chi cục trưởng

0918 586 946

phonethuysan@gmail.com

3

Trần Văn Liền

Phó Chi cục trưởng

0913 188 327

qlclnonglamthuysantv@gmai.com

* CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Tổ chức - Hành chính: 0294 3840 171

Email: khuyennongtravinh@gmail.com

1

Lâm Quang Thảo

Giám đốc

0919 329 665

lam_quangthao@yahoo.com

2

Võ Hoàng Minh

Phó Giám đốc

0989 697 990

vohoangminh.tv2016@gmail.com

3

Lê Thị Linh

Phó Giám đốc

0972 799 939

lethilinh980@gmail.com

2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, P1, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Hành chính - Tổ chức: 0294 3852 051

1

Bùi Văn Mừng

Giám đốc

0913 790 973

bvanmung@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Phó Giám đốc

0919 122 782

phuongttn74@gmail.com

3

Trần Phước Thảo

Phó Giám đốc

0919 899 547

tpthao@travinh.gov.vn

 

3. Trung tâm Giống

Địa chỉ: Quốc lộ 53, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành

Số điện thoại Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0294 2215 233

Email: trungtamgiongtv@gmail.com

1

Trang Thuận

Giám đốc

0903 987 182

trangthuan2003@yahoo.com

2

Huỳnh Thị Thu Phượng

Phó Giám đốc

0949 569 449

huynhthuphuong82@gmail.com

4. Ban quản lý cảng cá

Địa chỉ: Khóm3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú

Số điện thoại Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp: 0294 3686 036

1

Nguyễn Thanh Thành

Giám đốc

0918 648 399

thanhtytstv@yahoo.com.vn

2

Đặng Hồng Tài

Phó Giám đốc

0913 729 368

taigtstv@gmail.com

5. Ban Quản lý rừng phòng hộ

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Tp Trà Vinh

Số điện thoại Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0294 3746 566

Email: banquanlyrungphonghotv@gmail.com

1

Trần Văn Trí

Phó Giám đốc

0948 840 636

tricckl661@gmail.com

2

Trần Thanh Nhàn

Phó Giám đốc

0918 758 327

tranthanhnhandh@yahoo.com.vn

3

Lê Văn Tất

Phó Giám đốc

0913 764 630

levantat1967@gmail.com

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1773
  • Trong tuần: 32,071
  • Tất cả: 6,447,193