Tổng số: 1253
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/2024/NĐ-CP 25/05/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Tải về
41/2024/TT-BTC 20/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên Tải về
02/2024/TT-BXD 20/05/2024 Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn Tải về
57/2024/NĐ-CP 20/05/2024 Nghị định Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Tải về
56/2024/NĐ-CP 18/05/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Tải về
40/2024/TT-BTC 17/05/2024 Thông tư Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài Tải về
07/2024/TT-BYT 17/05/2024 Thông tư Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập Tải về
01/2024/TT-BVHTTDL 17/05/2024 Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao Tải về
28/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá Tải về
54/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
12345678910...