Chương trình trao tặng Ong mắt đỏ (trichogramma spp) phòng trừ sâu đầu đen (opisina arenosella walker) hại dừa

           Sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker) vẫn còn tiếp tục gây hại trên các vùng trồng dừa của tỉnh. Diện tích nhiễm tính tới thời điểm hiện tại là 48,2 ha, tập trung tại huyện Càng Long (Diện tích 3,35 ha tại xã Bình Phú, Huyền Hội, Đại Phước và Thị trấn Càng Long) và huyện Tiểu Cần (Diện tích 44,85 ha tại xã Tân Hòa và xã Long Thới, Thị trấn Cầu Quan). Toàn bộ diện tích nhiễm cơ bản đã khống chế sự độ gây hại của sâu đầu đen trên diện rộng.

         Nhằm phát huy hiệu quả và góp phần tạo quần thể ong mắt đỏ trên vườn dừa của tỉnh. Ngày 14/9/2022 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) tổ chức Chương trình trao tặng Ong mắt đỏ tại Thành phố Bến Tre. Tham dự Chương trình bao gồm đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PNTN Bến Tre, đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt - BVTV; Trung tâm Khuyến nông của 02 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre; đại diện Ban giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex),…Tại Chương trình trao tặng Ong mắt đỏ, đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh nhà tiếp nhận 15 triệu ong mắt đỏ từ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) trao tặng cho tỉnh nhà phòng trừ sâu đầu đen hại dừa với diện tích 200 ha. 

Tiếp nhận nguồn Ong mắt đỏ

          Với nguồn ong mắt đỏ được tài trợ từ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), Chi cục Trồng trọt - BVTV xây dựng kế hoạch và tổ chức phóng thích ong mắt đỏ (Trichogramma sp) tại 02 huyện: Càng Long với diện tích 100 ha (tại các xã như Bình Phú, Huyền Hội, Mỹ Cẩm vả Thị trấn Càng Long); huyện Tiểu Cần diện tích 100 ha (tại các xã như Tân Hòa, Hùng Hòa, Long Thới, Thị trấn Cầu Quan).

         Quản lý và phòng trừ sâu đầu đen hại dừa bằng biện pháp sử dụng ong mắt đỏ là một giải pháp an toàn cho môi trường sinh thái, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học (nguồn thiên địch) trong tự nhiên, kiểm soát dịch hại bền vững, an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, góp phần phát triển nền nông nghiệp của tỉnh nhà theo hướng hiện đại song song với bảo vệ môi trường; đặc biệt, là nâng cao được giá trị sản phẩm từ các vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, góp phần xây dựng thương hiệu dừa hữu cơ của Trà Vinh tham gia các thị trường thương mại theo xu hướng an toàn và bền vững.

Th.S Nguyễn Thị Lùng

      Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

Tin mới