Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Ngày 01/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Với mục tiêu góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của Nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản Trà Vinh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn Mật hoa dừa Sokfarm Trà Vinh 

 sản phẩm đang được bán trên 20 tỉnh thành của cả nước và các sàn thương mại quốc tế

         Kế hoạch sẽ được thực hiện qua 02 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể từ nay đến 2025, diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 5%/năm; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 10%/năm; Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5%/năm; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm; Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp; 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ. 

         Giai đoạn 2026-2030, diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 10%/năm; Duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 15%/năm; Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 10%/năm; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm; Duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Chuỗi cung ứng thưc phẩm an toàn của Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Rau sạch Minh Nhí 

         Để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch xác đã xác định cần tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như sau: (1) Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; nâng cấp, xây dựng hệ thống chợ đầu mối/trung tâm cung ứng, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thủy sản (2) Triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (3) Nghiên cứu, chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo năng suất, chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc (4) Phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn (5) Tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản (6) Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản.

         UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Mai Nguyên Gia Lâm 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới