Chi cục Kiểm lâm vận động nhân dân xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

         Xã Đôn Châu là một trong 03 xã có diện tích rừng thấp nhất so với các xã thuộc huyện Duyên Hải, với tổng diện tích rừng chỉ có 23,19 ha (100% là rừng tự nhiên ven sông, không có rừng trồng), độ che phủ rừng chỉ chiếm 1,94% (thấp hơn tỷ lệ độ che phủ rừng trung bình của toản tỉnh là 4,07%). Nhằm góp phần nâng độ che phủ rừng của xã Đông Châu nói riêng và của tỉnh nói chung, Chi cục Kiểm lâm thực hiện mô hình Vận động cộng đồng tích cực trồng rừng, ứng phó biến đổi khí hậu tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải”.

         Việc xây dựng và triển khai mô hình nêu trên là một nỗ lực lớn của Chi cục Kiểm lâm, do gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai, như không có nguồn ngân sách triển khai thực hiện trồng rừng và đặc biệt là người dân xã Đôn Châu chưa quan tâm và chưa có kinh nghiệm trong việc trồng rừng. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “Trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm” Chi cục Kiểm lâm đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mô hình. Ban lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt thực hiện mô hình theo phương châm “cán bộ gương mẫu đi đầu, cộng đồng đồng lòng, chung tay, hiệu quả” góp phần hoàn thành tốt mô hình, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

         Trong tháng 03/2023 Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp UBND xã Đôn Châu tổ chức 02 cuộc tuyên truyền về tầm quan trọng của trồng rừng, ứng phó biến đổi khí hậu tại xã Đôn Châu. Tăng cường cử cán bộ Kiểm lâm địa bàn thường xuyên tiếp xúc, vận động nhân dân ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu thực hiện trồng rừng. Đến tháng 04/2023 có 09 hộ đăng ký trồng rừng. 

tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng tại xã Đôn Châu

         Đến tháng 5/2023, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp Công ty TNHH MTV Xã hội MangLub Việt Nam xây dựng kế hoạch trồng 10 ha rừng Đước đôi tại xã Đôn Châu bằng nguồn vốn xã hội hóa (Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn 2511/UBND-NN ngày 14/6/2023 về việc phê duyệt kế hoạch trồng rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2023). 

Các hộ dân đăng ký trồng rừng tại ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu

         Công tác triển khai trồng 10 ha rừng tại xã Đôn Châu được thực hiện và hoàn thành trong tháng 08/2023, hiện cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Các hộ dân triển khai trồng rừng

         Mô hình được UBND xã và nhân dân địa phương đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, rừng trồng đạt chất lượng, tỷ lệ sống cao, góp phần nâng diện tích và tỷ lệ độ che phủ rừng xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải.

Rừng trồng hiện nay

         Việc triển khai mô hình có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phát triển rừng tại xã Đôn Châu nói riêng và của tỉnh nói chung. Qua triển khai, tổ chức thực hiện mô hình đã góp phần lan tỏa phong trào trồng rừng và tác động mạnh mẽ đến cộng đồng địa phương. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về trồng rừng, ứng phó biến đổi khí hậu và góp phần thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch trồng 2,1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trương Thanh Phi Long

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới