Hỗ trợ, tư vấn chuyển đổi số miễn phí cho Hợp tác xã

         Đây là một trong những nội dung Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (tại Thành phố Hồ Chí Minh) dự kiến hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho trên 20 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thuộc Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Để được hỗ trợ, tư vấn, HTX phải ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường và HTX. Các nội dung HTX được Trường hỗ trợ, tư vấn, đó là: Pháp lý, quản trị HTX, kinh doanh, tài chính, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và một số nội dung khác theo sự thống nhất giữa Trường và HTX. 

Đại diện các HTX và các giảng viên khác hỗ trợ, tư vấn tại Hội nghị
 triển khai Kế hoạch tư vấn hỗ trợ các HTX giai đoạn 2022-2025
  do Trường tổ chức ngày từ 21-22/9/2022 tại Tp Hồ Chí Minh

 

         Hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyển đổi số bao gồm: Triển khai kế hoạch hỗ trợ, tư vấn cho HTX ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý dữ liệu; triển khai và vận động thành viên HTX cùng tham gia sử dụng các phần mềm quản lý sản xuất điện tử Facefarm, tạo mã QR code để truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và phần mềm Kế toán Waca dành riêng cho các HTX nông nghiệp (Trong khuôn khổ dự án Phát triển HTX Việt Nam do Bộ Toàn Cầu Canada tài trợ và Socodevi cùng Trường đồng triển khai). Hỗ trợ HTX kết nối các nền tảng công nghệ (các trang thương mại điện tử trung gian; trang web Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn htx.cooplink.com.vn…) để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tư vấn HTX tận dụng và sử dụng hệ thống thông tin quản lý dành cho HTX do Trường vận hành và hỗ trợ HTX, bao gồm các tính năng, giúp HTX có thể tích hợp và kết nối các cổng thông tin của quốc gia; khảo sát tư vấn đào tạo; tích hợp và kết nối hệ thống thông tin và dữ liệu giúp ích cho HTX về thông tin thị trường, chuyển đổi số và nhiều tính năng khác giúp cung cấp thông tin cho HTX (Trong khuôn khổ dự án Phát triển HTX Việt Nam do Bộ Toàn Cầu Canada tài trợ và Socodevi cùng Trường đồng triển khai).

         Để thực hiện hỗ trợ, Trường cử 01 giảng viên phụ trách trực tiếp và cùng các giảng viên khác hỗ trợ HTX. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên Minh HTX để định kỳ thăm và hỗ trợ, tư vấn HTX. Tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác, lên kế hoạch về thời gian, tiến độ thực hiện từng nội dung cụ thể.

         Thời gian thực hiện hợp tác giữa Trường và HTX từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2025. Trong thời gian này, các HTX được sử dụng miễn phí phần mền quản lý sản xuất điện tử Facefarm và phần mềm Kế toán Waca dành riêng cho các HTX nông nghiệp của Nhật Bản đã được Trường trả phí sử dụng. Sau năm 2025, nếu HTX tiếp tục sử dụng thì phải trả phí khoảng 2.000.000 đồng/01 phần mềm/năm và khoảng 3.000.000 đồng/02 phần mềm/năm. Trường hợp HTX đã sử dụng phần mềm quản lý sản xuất khác Facefarm thì Facefarm vẫn có công cụ để hỗ trợ chuyển đổi thông tin dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho HTX khi sử dụng Facefarm. HTX sẽ được tập huấn và hướng dẫn cụ thể tháo gỡ những vướng mắc gặp phải trong quá trình sử dụng các phần mềm.

         Tại tỉnh Trà Vinh, có 02 HTX được Trường chọn để tư vấn hỗ trợ miễn phí là HTX Nông nghiệp Rạch Lọp (xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) và HTX Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. HTX Nông nghiệp Rạch Lọp với thương hiệu Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần đạt sản phẩm OCOP, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, như: Sản xuất lúa gạo, liên kết cung cấp vật tư nông nghiệp, các dịch vụ thủy lợi nội đồng, khai thác quản lý chợ, quản lý, khai thác trạm bơm nước phục vụ sản xuất,… HTX Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh hoạt động theo mô hình HTX của Nhật Bản với các loại hình ngành nghề dịch vụ: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp, tổ chức sự kiện, dịch vụ thương mại, hoạt động thiết kế chuyên dụng,…

Thương hiệu Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần, sản phẩm OCOP của HTX Nông nghiệp Rạch Lọp,
 trưng bày tại Họp mặt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, 61 năm thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam và
 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam do Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức, tháng 4/2022

 

         Ngoài sự hỗ trợ, tư vấn miễn phí của Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, gần 400 HTX trên cả nước cũng được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tập huấn về phần mền quản lý sản xuất điện tử Facefarm và phần mềm Kế toán Waca. Lớp 1 từ ngày 21-23/9/2022 cho 31 tỉnh từ Đà Nẵng ra phía Bắc và lớp 2 từ ngày 28-30/9/2022 cho 32 tỉnh từ Đà Nẵng vào phía Nam (bao gồm Đà Nẵng) để giúp các HTX ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý sản xuất và kinh doanh của HTX.

 

Văn Đoái

Tin mới