An Trường tập trung xây dựng đạt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

         Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, không có điểm dừng, sau khi được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2020, Đảng bộ xã An Trường, huyện Càng Long tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng chất các tiêu chí NTM, quyết tâm đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 vào cuối năm 2022 tiến tới xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiễu mẫu vào năm 2023.

         Ban Chỉ đạo xã An Trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, do đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, xã lồng ghép các dự án, các chương trình đầu tư tạo điều kiện thúc đẩy hộ dân tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Đường giao thông nông thôn xã An Trường

         Theo báo cáo rà soát 9 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo xã An Trường, đến nay xã đã đạt được 15/19 tiêu chí (theo Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh), gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 2 Giao thông, tiêu chí số 3 về Thủy Lợi, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 6 về Văn hóa, tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, tiêu chí số 12 về Lao động, tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống và tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh.

         Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (chưa đạt tại chỉ tiêu 13.1; 13.4; 13.5), cụ thể, xã có HTX nông nghiệp Tân Tiến hoạt động có hiệu quả với 25 thành viên, vốn điều lệ 120 triệu đồng, HTX hoạt động đúng luật HTX năm 2012. Tuy nhiên HTX chỉ cung cấp lúa giống, phân bón cho các thành viên HTX, chưa có liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Xã chưa có sản phẩm chủ lực có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm chủ lực của xã chưa được bán qua kênh thương mại điện tử. Tiêu chí số 14 về Y tế (chưa đạt chỉ tiêu 14.1, 14.2, 14.3, 14.4), cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,9% chưa đạt theo quy định (95%), người dân chưa được quản lý và chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tham gia và sử dụng ứng dụng khám và chữa bệnh từ xa chưa đạt theo quy định, người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử chiếm tỷ lệ thấp khoảng 34%, chưa đạt theo quy định (70%). Tiêu chí 15 về Hành chính công thì dịch vụ công trực tuyến của xã chưa đạt, do phần lớn người dân chưa làm quen nộp và nhận kết quả trực tuyến, vẫn thói quen đến Ủy ban nhân dân xã làm việc trực tiếp. Tiêu chí số 17 xã còn chỉ tiêu 17.10 chưa đạt do phong tục tập quán không hỏa táng khi có người thân qua đời dẫn đến tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng chưa đạt theo quy định.

Nhà văn hóa ấp 5A xã An Trường

         Để hoàn thành mục tiêu đạt 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra, xã đã và đang khẩn trương vận động thành viên HTX nông nghiệp Tân Tiến nâng vốn điều lệ, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, cung ứng vật tư, đầu tư vốn xây dựng nhà kho, sân bãi thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đăng ký cấp mã vùng trồng đối với sản phẩm chủ lực là cây dừa và liên kết với công ty thu mua và tiêu thụ sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre. Tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để đạt chỉ tiêu đề ra; đề xuất, kiến nghị sự hỗ trợ của huyện, tỉnh đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho trạm y tế xã. Tuyên truyền vận động người dân nộp và giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính trực tuyến nhằm hạn chế đi lại. Vận động sử dụng hình thức hỏa táng khi gia đình có người thân không may qua đời nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thái Huyền Trân

 

Tin mới