Hàm Giang tập trung xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

         Hàm Giang là một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Trà Cú, cách trung tâm huyện khoảng 8 km về phía Nam; phía Bắc giáp xã Thanh Sơn; phía Đông giáp xã Đôn Xuân và Ngọc Biên; phía Tây giáp xã Hàm Tân; phía Nam giáp xã Đại An. Diện tích tự nhiên 1.603,84 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.476,09 ha, chiếm 92,03. Toàn xã có 07 ấp, dân số của xã có 2.311 hộ với 9.903 người, trong đó dân tộc Khmer 9.221 người chiếm 93,12% dân số; đa số hộ dân trên địa bàn sống dựa vào thu nhập từ nghề trồng lúa, trồng màu là chính. Xã Hàm Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số bước vào xây dựng nông thôn mới rất hạn chế về nguồn lực, hạ tầng kinh tế còn nhiều yếu kém chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, việc chuyển đổi kinh tế còn chậm, áp dụng tiến bộ khoa học còn hạn chế, hệ thống điện, giao thông, mặt bằng dân trí chưa đồng đều, trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhưng với sự nổ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay sau nhiều năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã đã đổi thay khá rõ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Đường GTNT xã Hàm Giang đang được mở rộng đạt theo quy định

         Xác định tầm quan trọng của công tác tuyền truyền, Đảng bộ và nhân dân trong xã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, xác thực. Thời gian đầu, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

         Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục xây dựng, nâng chất các tiêu chí thực hiện đạt xã nông thôn mới, cụ thể, những năm qua xã đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đến nay các tuyến đường trục xã, liên xã có 13 km được nhựa hóa đạt 100%; đường trục ấp, liên ấp đã được nhựa hóa 16,1/17,8 đạt 90,5%; đường ngõ, xóm với tổng chiều dài 9,9 km đã được cứng hóa 7,9 km, đạt 79,8%, các tuyến còn lại sạch đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và không còn lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo phục vụ tốt cho bà con yên tâm sản xuất; đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 19,2 km đã được nhựa hóa 18,2 km, đạt 94,8%; hệ thống thủy lợi được đầu tư khép kín đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và dân sinh; điện nông thôn liên tục được nâng cấp và mở rộng, đến nay có 98,57% hộ sử dụng điện an toànthường xuyên từ các nguồn; toàn xã có 7/7 ấp có nhà văn hóa nơi sinh hoạt văn nghệ, thể thao phục vụ cộng đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, đến nay đạt 53,12 triệu đồng/người/năm; tổng số lao động qua đào tạo tham gia hoạt động kinh tế đạt 70,49%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; hệ thống cung cấp nước hoàn thiện, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng của người dân, hiện tại 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 73,77% hộ sử dụng nước sạch. Công tác vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, được người dân xây dựng hệ thống chất thải. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, hiện có 100% ấp xây dựng ấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, xã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ những kết quả trên Hàm Giang đến nay đạt 18/19 tiêu chí, còn lại tiêu chí Nghèo đa chiều hiện xã đã thực hiện xong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu thập trung bình, khá, giàu), đang thực hiện công tác bình nghị, dự kiến đến cuối năm đạt.

         Có thể nói, sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; sự phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND cấp huyện; sự chung sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, Đảng bộ và Nhân dân xã Hàm Giang quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Thái Huyền Trân

Tin mới