Kế hoạch số 370/KH-SNN-KHĐT-TC-CT-LMHTX ngày 15/5/2019 Kế hoạch hỗ trợ huyện Cầu Kè xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất

Tải file đính kèm: Tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới