Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch và Lộ trình cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020

215_QD_UBND_CAP_NUOC_AN_TOAN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới