Công văn số 2641/UBND-NN ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

2461_UBND_NN_trien_khai_QD_972_QD_TTg.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới