Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

3746QD_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới