Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

1122_QD_UBND_ban_hanh_KH_co_cau_lai_NN_2021_2025.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới