Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2030

1345_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới