Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

69_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới