Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

18_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới