Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

43_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới