Quyết định số 4454/QĐ-BNN-VPĐP ngày 15/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

4454_QD_BNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới