Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

83_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới