Thông báo số 537/TB-SNN ngày 14/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Trần Văn Dũng tại cuộc họp báo tuần ngày 12/10/2022

537_TB_SNN_YK_KL_NGAY_12_10.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới