Thông báo số 450/TB-SNN ngày 20/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp báo tuần ngày 18/7/2023

450_TB_SNN_KL_18_7.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới