Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” lần thứ III, Chủ đề “Sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh” năm 2023
59_KH_MTTQ.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới