Thông báo số 689/TB-SNN ngày 15/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ý kiến kết luận của PHó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Văn Dũng tại cuộc họp báo tuần ngày 14/11/2023
689_TB_SNN_YKKL_NGAY_14_11.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới