Báo cáo tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2014

 
Báo cáo tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2014

         UBND TỈNH TRÀ VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  71  /BC-SNN                                                    Trà Vinh, ngày 27  tháng  02  năm 2014

 

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 02 và kế hoạch công tác tháng 03 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển; mặn bắt đầu xuất hiện, nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2013; nông dân xuống giống dứt điểm lúa vụ Đông Xuân và vượt xa so kế hoạch; vụ lúa Thu đông – mùa và Đông Xuân đạt thắng lợi. Sản lượng thủy sản thu hoạch cao hơn cùng kỳ; các loại dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi tiếp tục được kiểm soát; giá một số sản phẩm nông sản ổn định ở mức cao như heo hơi, tôm sú, tôm thẻ, lúa… Tuy nhiên, giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất luôn biến động tăng, phần nào gây khó khăn cho sản xuất; dịch cúm gia cầm phát sinh ở các tỉnh lân cận và một số xã trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gia cầm. Với sự tập trung chỉ đạo của ngành và sự vượt khó của nông dân nên nhìn chung sản xuất có bước phát triển, các mặt công tác cơ bản đạt  kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

 1. Nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa:

+ Vụ Thu Đông - mùa: Thu hoạch 4.154 ha, nâng tổng diện tích thu hoạch dứt điểm vụ Thu Đông - mùa 89.202 ha, đạt 100% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 5,3 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,03 tấn). Trong đó lúa chất lượng cao 23.733 ha, năng suất trung bình 6,03 tấn/ha.

+ Vụ Đông Xuân: Xuống giống 3.514 ha, nâng tổng diện tích xuống giống đến nay 66.448 ha, vượt 14,57% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 2.018 ha), trong đó lúa chất lượng cao 13.209 ha. Thu hoạch 4.764 ha, đạt 7,16% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,5 tấn/ha. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh 10.050 ha, gồm: Rầy nâu 4.482 ha, mật số 1.000-2.000 con/m2, cục bộ 150 ha mật số 5.000-7.000 con/m2 tập trung ở  Song Lộc (Châu Thành), 13 ha mật số 3.000-5.000 con/m2 ở xã Tập Sơn (Trà Cú), Hiếu Tử, Hiếu Trung (Tiểu Cần); Huyền Hội, Phương Thạnh (Càng Long); cháy bìa lá 1.954 ha; sâu cuốn lá nhỏ 1.329 ha; đạo ôn lá 1.615 ha; chuột 670 ha phân bố rải rác trên trà lúa đẻ nhánh, làm đòng phân bố ở các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú. Cán bộ kỹ thuật kết hợp nông dân thực hiện các biện pháp phòng trị đạt hiệu quả.

Cây màu: Gieo trồng 5.220 ha, nâng tổng diện tích đến nay 18.600 ha,  đạt 33,53% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 973 ha), gồm: Màu lương thực 2.463 ha, màu thực phẩm 9.447 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 6.689 ha.

b) Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi: Dịch cúm gia cầm đang xảy ra một số tỉnh khu vực và trong tỉnh, nên gia cầm giảm mạnh, giá heo hơi ổn định ở mức khá cao,

- Tình hình dịch bệnh: Theo báo cáo kết quả xét nghiệm cơ quan Thú y vùng VII đến ngày 26/02/2014, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 12 xã thuộc 03 huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè và thành phố Trà Vinh, với tổng số gia cầm mắc bệnh 21.925 con trong đó số gia cầm chết 16.242 con, số gia cầm tiêu hủy 9.484 con.

2. Lâm nghiệp: Tập trung chi trả tiền cho các tổ chức, hộ gia đình tham gia công trình trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng năm 2013; kiểm tra công tác chuẩn bị, chăm sóc cây giống phục vụ cho trồng rừng năm 2014; thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2014 và vận động nhân dân sống trong rừng và ven rừng cam kết sử dụng lửa an toàn; tỉa thưa tận dụng làm giàu rừng và điều chỉnh mật độ (đợt 2) được 17,5 ha; hoàn thiện thuyết minh 02 dự án: Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh và  Dự án đầu tư Khu bảo tồn Hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh giai đoạn 2014 – 2018. Tổ chức 54 lượt tuần tra bảo vệ rừng và kiểm soát lâm sản, không phát hiện trường hợp vi phạm. Nâng tổng số đến nay thực hiện 130 lượt tuần tra bảo vệ rừng và kiểm soát lâm sản, phát hiện 02 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

3. Diêm nghiệp: Có 263 hộ tham gia sản xuất (tương đương cùng kỳ), với diện tích 193 ha, tập trung chủ yếu ở 02 xã Dân Thành và Đông Hải (giảm 14 ha). Sản lượng thu hoạch 354 tấn, giá bán giao động từ 40.000-50.000 đồng/giạ

4. Thủy sản:

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 9.309 ha, thu hoạch 3.870 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 14.314 ha, thu hoạch 8.858 tấn (4.394 tấn cá lóc, 229 tấn tôm càng xanh, 482 tấn cua biển, 209 tấn tôm thẻ chân trắng,...), đạt 9,15kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2.807 tấn:

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 434 triệu con tôm sú giống, diện tích 3.671 ha; 232 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 519 ha; 15,3 triệu con cua biển, diện tích 5.009 ha. Thu hoạch 437 tấn thủy sản các loại. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 590 triệu con tôm sú giống, diện tích 6.345 ha; 480 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 932 ha; 25,6 triệu con cua biển, diện tích 6.810 ha. Thu hoạch 760 tấn thủy sản các loại (cao hơn cùng kỳ 382 tấn). Tuy nhiên, đến nay có 83,7 triệu con tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại (chiếm 17,4%), diện tích 156 ha (chiếm 16,7%). Nguyên nhân thiệt hại, do thời tiết, môi trường nước chưa ổn định, nhiệt độ nước giữa ngày và đêm chênh lệch lớn khiến cho dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp; tình hình bệnh đốm trắng và một số nguyên nhân khác làm cho một số lượng tôm nuôi thả trước lịch thời vụ bị thiệt hại.

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 13,5 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 110 ha (cá tra 0,7 triệu con giống, diện tích 2,5 ha; cá lóc 5,4 triệu con giống, diện tích 22 ha; còn lại là các loại cá khác); thu hoạch 3.433 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 25,5 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 226 ha (cá tra 0,7 triệu con giống, diện tích 2,5 ha; cá lóc 14,6 triệu con giống, diện tích 51 ha; còn lại là các loại cá khác). Thu hoạch 8.098 tấn, đạt 15% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2.425 tấn.

- Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng 5.224 tấn (1.507 tấn tôm). Nâng tổng sản lượng khai thác đến nay 11.111 tấn (2.262 tấn tôm), đạt 14,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 758 tấn, trong đó:

                + Khai thác nội đồng: 933 tấn (357 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay 1.896 tấn (712 tấn tôm), đạt 13,7% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 26 tấn.

             + Khai thác hải sản: 4.290 tấn (753 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay 9.215 tấn (1.550 tấn tôm), đạt 14,8% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 732 tấn.

- Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 320 tấn thủy sản (36 tấn tôm sú), chế biến 224 tấn, tiêu thụ 184 tấn, kim ngạch xuất khẩu 2,2 triệu USD. Nâng tổng số đến nay các doanh nghiệp thu mua 503 tấn thủy sản (77 tấn tôm sú), chế biến 324 tấn, tiêu thụ 235 tấn, kim ngạch xuất khẩu 3,1 triệu USD.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:

              1. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi:

              - Tập trung toàn bộ lực lượng chuyên môn của Ngành tham gia công tác phòng, chống dịch: Giám sát theo dõi tình hình dịch bệnh và tiêu hủy gia cầm, theo dõi, phát hiện kịp thời gia cầm mắc bệnh nhanh chống khoanh vùng, không cho di chuyển đàn, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm; triển khai thực hiện kế hoạch tháng tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 22/02 đến 21/3/2014) và tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho những đàn khỏe mạnh. Đối với các ổ dịch đang xảy ra tập trung phun xịt tiêu độc khử trùng bao vây vùng dịch; kiểm soát không cho gia cầm, vịt chạy đồng ra vào vùng dịch; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và hộ chăn nuôi hiểu biết về tính nguy hiễm và lây lan của dịch cúm gia cầm.

- Thực hiện tiêm các loại vaccine thường xuyên cho 119.445 con gia súc (dịch tả 40.755 con; tụ huyết trùng 40.110 con; phó thương hàn 38.580 con); kiểm dịch 226.907 con gia cầm, 13.204 con gia súc, 75 tấn thịt gia súc. Nâng tổng số đến nay tiêm các loại vaccine thường xuyên khác cho 208.460 con gia súc (dịch tả 70.420 con; tụ huyết trùng 69.650 con; phó thương hàn 68.390 con); kiểm dịch 226.907 con gia cầm, 13.204 con gia súc, 75 tấn thịt gia súc.

Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn kiểm tra, khoanh vùng các đối tượng như rầy nâu, đạo ôn lá, chuột, cháy bìa lá, sâu cuốn lá... và hướng dẫn nông dân phòng trị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi bẫy đèn; kiểm tra tình hình sâu bệnh nhất là các đối tượng có nguy cơ bộc phát cao để hướng dẫn phòng trị kịp thời; hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt diện tích lúa Đông Xuân hiện diện trên đồng.

    - Kiểm dịch 31,52 triệu con tôm sú giống, 89,6 triệu con tôm thẻ chân trắng;  thực hiện 15 kỳ quan trắc, cảnh báo môi trường nước phục vụ nuôi thủy sản; thu, phân tích 27 mẫu bệnh phẩm thuỷ sản. Kiểm tra, cấp 15 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở ương dưỡng, sản xuất tôm sú giống; 108 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản; 03 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản. Nâng tổng số đến nay kiểm dịch 93,03 triệu con tôm sú giống, 198,62 triệu con tôm thẻ chân trắng; thực hiện 22 kỳ quan trắc, cảnh báo môi trường nước phục vụ nuôi thủy sản; thu, phân tích 33 mẫu bệnh phẩm thuỷ sản để thông báo nông dân quản lý ao nuôi. Kiểm tra, cấp 82 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở ương dưỡng, sản xuất tôm sú giống; 139 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản; 14 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 12 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

2. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật:

- Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện được 01 chuyên mục “Chăm sóc tôm nuôi trong giai đoạn 01 tháng tuổi”. Nâng tổng số đến nay kết hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện được 02 chuyên mục chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật; kết hợp Khoa Nông nghiệp của trường Đại học Cần Thơ tổ chức 01 cuộc hội thảo “Kỹ thuật tác động cây dừa nước tiết nhựa buồng hoa để sản xuất đường”; in và cấp phát 120 cuốn sổ tay Khuyến nông – Khuyến ngư năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện 02 mô hình trình diễn năm 2013 chuyển sang: Trồng cây ca cao thâm canh trên đất giồng cát và vườn tạp năm thứ 3; ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo, gà trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 21 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng được 10 công trình khí sinh học. Nâng tổng số đến nay 46 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi (trong đó phối hợp với dự án Oxfam 28 lớp; dự án PRC 14 lớp); xây dựng 27 công trình khí sinh học.

3. Công tác thủy lợi và PCLB:

- Tập trung giải ngân các công trình xây dựng cơ bản khối lượng hoàn thành 8 tỷ đồng đã giải ngân 24 tỷ đồng; Tiếp tục theo dõi các công trình chuyển tiếp năm 2013 và triển khai các công trình mới năm 2014.

- Thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2014 trên địa bàn huyện Cầu Ngang; triển khai kiểm tra các tuyến đê, công trình qua đê và tổ chức gia cố các vị trí xung yếu.

- Tổ chức 06 đợt kiểm tra an toàn các tuyến đê. Nâng tổng số đến nay tổ chức 23 đợt kiểm tra an toàn các tuyến đê, phát hiện 03 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

- Trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu 02 dự án: Dự án Khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện Biến đổi khí hậu – mực nước biển dâng; Quy hoạch hệ thống đê bao, bờ bao ven sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng.

4. Sản xuất và cung ứng giống:

- Giống nông nghiệp:

+ Giống cây trồng: Khảo nghiệm 04 bộ giống lúa, diện tích 0,5 ha, tiếp tục chọn dòng phân ly; tổ chức nhân giống lúa vụ Đông – Xuân 11 ha và sản xuất 4,3 ha lúa giống cấp nguyên chủng hiện lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Cung ứng 20 tấn lúa giống (5,5 tấn nguyên chủng) và 1.080 cây giống ăn trái các loại.

+ Giống vật nuôi: Thực hiện 03 mô hình nuôi gà, tổng số lượng 1.500 con (giống gà Tàu Vàng lai gà Nòi) ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, đang giai đoạn sinh sản. Tập trung chăm sóc 48 con bò giống (35 bò cái sinh sản, 02 bò đực giống, 11 con bê), hiện đàn bò phát triển và tăng trọng tốt. Tăng cường phát hoang bụi rậm, bón phân, chăm sóc cỏ đảm bảo thức ăn tươi cho đàn bò.

- Giống thủy sản: Tiếp tục theo dõi 2 mô hình năm 2013 chuyển sang: “Nuôi vỗ cá thát lát cườm tạo nguồn bố mẹ hậu bị cho sinh sản nhân tạo” và “Nuôi tôm càng xanh tạo nguồn bố mẹ từ giống có nguồn gốc tại địa phương”; xây dựng đề cương 04 mô hình chuẩn bị triển khai năm 2014. Sản xuất cung ứng 1,14 triệu con post tôm sú. Nâng tổng số đến nay sản xuất cung ứng 2,22 triệu con post tôm sú, điều tiết cung ứng 0,65 triệu con post tôm sú, 0,15 triệu con cua biển giống. 

5. Công tác phát triển nông thôn:

a) Công tác nông thôn mới: Đến nay 100% số xã hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, đang triển khai thực hiện các quy hoạch. Thẩm định đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện cho 6 huyện (trừ huyện Tiểu Cần đang xây dựng). Nhìn chung, công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới tại các huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra. Hoàn chỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở ban ngành tỉnh về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (theo Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT).

b) Quy hoạch bố trí dân cư: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giám sát và ký kết hợp đồng tư vấn giám sát, hợp đồng bảo hiểm hạng mục công trình Di dân khẩn cấp vùng ven biển xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng thường xảy ra thiên tai.

c) Kinh tế hợp tác: Dự thảo bộ giáo trình tập huấn với các chuyên đề: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức công tác thống kê trong HTX, bộ tài liệu dành cho Hội đồng quản trị, công tác quản trị tài chính, thuế trong HTX nông nghiệp.

d) Ngành nghề nông thôn: Tổng hợp báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 – 2012 phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường trực Quốc hội; báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp năm 2013; khảo sát nhu cầu học nghề nông nghiệp của lao động nông thôn năm 2014 trên địa bàn các huyện, thành phố.

             đ) Chương trình nước SH và VSMTNT: Tiếp tục thực hiện 02 dự án chuyển tiếp (khối lượng thực hiện trên 75%); lập kế hoạch chi tiết các tiểu dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp năm 2014. Trong tháng lắp đặt cho 980 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư và cung cấp. Nâng tổng số từ đầu chương trình đến nay lắp đặt cho 62.277 hộ sử dụng nước máy.

6. Quản lý Nhà nước chuyên ngành:

a) Quản lý chất lượng nông-lâm -thuỷ sản:

- Thu 09 mẫu thuỷ sản phân tích, kiểm tra ATVSTP. Nâng tổng số đến nay thu 57 mẫu nông, thủy sản gửi phân tích, kiểm nghiệm chất lượng (20 mẫu nông sản, 37 mẫu thủy sản).

- Cấp 14 Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mãnh vỏ với số lượng thu hoạch 185 tấn.

              b) Quản lý tàu cá, cảng cá:

                - Kiểm tra an toàn kỹ thuật 45 tàu, cấp văn bản đóng mới, cải hoán 08 tàu, đăng ký 09 tàu, cấp 12 sổ danh bạ (51 thuyền viên), cấp và gia hạn 44 giấy phép khai thác thủy sản. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay Kiểm tra an toàn kỹ thuật 63 tàu cá (01 tàu cá ngoài tỉnh), cấp văn bản đóng mới, cải hoán 14 tàu, đăng ký 15 tàu, cấp 18 sổ danh bạ (74 thuyền viên), cấp và gia hạn 61 giấy phép khai thác thủy sản, 01 giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác xuất khẩu

                - Tổ chức thu phí 792 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 717 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 58 triệu đồng. Nâng tổng số đến nay thu phí 1.343 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 1.384 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 62 triệu đồng.

  c) Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuyên truyền pháp luật: Tổ chức 17 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản, giống thủy sản cho 434 lượt người. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay tổ chức 23 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản, giống thủy sản, hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản cho 568 lượt người.

              - Kiểm tra xử lý vi phạm:

              + Tổ chức 04 đợt thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giống thủy sản, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với 12 tàu cá, 04 cơ sở kinh doanh tôm, cua giống; quyết định xử phạt 01 trường hợp vi phạm. Nâng tổng số từ đầu năm đến nay kiểm tra 27 phương tiện khai thác thủy sản, 26 cơ sở thu mua, sơ chế thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp, giết mổ và buôn bán thịt; quyết định xử phạt 07 trường hợp vi phạm.

+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh thực phẩm và vật tư nông nghiệp tại huyện Duyên Hải và Cầu Ngang. Kết quả kiểm tra có 03 cơ sở bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm), nhắc nhỡ bổ sung hồ sơ 27 cơ sở và giao Đoàn kiểm tra của huyện giám sát sự khắc phục.

7. Triển khai thực hiện các chính sách:

- Hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa đến nay được 7 huyện và thành phố Trà Vinh đã giãi ngân 35,79 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, riêng xã Thanh Mỹ huyện Châu Thành chưa xác định cụ thể diện tích dừa trồng tập trung nên chưa giải ngân được phần kinh phí khoảng 10 triệu đồng.

- Hỗ trợ người sản xuất lúa năm 2013 đến nay được 4 huyện và thành phố Trà Vinh đã giải ngân 15,97 tỷ đồng, đạt 83,8% kế hoạch, còn huyện Châu Thành và Cầu Ngang chưa giải ngân. Riêng kinh phí phân bổ về huyện Duyên Hải chưa được giải ngân do cả 02 năm huyện chưa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Công tác khác:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy về lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh đến năm 2020.

- Hoàn thành việc xây dựng 02 quy hoạch: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch vùng sản xuất giống thủy sản tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được:

- Có sự tập trung chỉ đạo trong triển khai lịch thời vụ xuống giống lúa nên vụ lúa Thu Đông – mùa và Đông Xuân đạt năng suất cao; tình hình nuôi thủy sản và chăn nuôi được kiểm soát.

- Nông dân ở vùng mặn-lợ tập trung thả giống tôm sú, tôm thẻ, cua biển với số lượng lớn; sản lượng khai thác thủy hải sản đạt khá.

- Chủ động trong công tác dự tính, dự báo và phòng chống nên các loại dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng vật nuôi và động vật thủy sản tiếp tục được khống chế.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Công tác sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, manh múng, công tác quản lý giống cây, con chưa thật sự chặt chẽ.

- Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đặc biệt là trong chăn nuôi gia súc, gia cầm ở một số nơi chưa thật sự quan tâm nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

- Một số địa phương công tác triển khai chống dịch cúm gia cầm còn lúng túng chưa chủ động và kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; lịch thời vụ nuôi tôm sú và xuống giống lúa còn chậm, còn xảy ra tình trạng thả giống tôm sú, tôm thẻ và gieo sạ lúa không theo lịch thời vụ và ngoài vùng quy hoạch.

               V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2014

1. Công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Chỉ đạo chăm sóc diện tích lúa Đông Xuân còn lại trên đồng, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu, bệnh phòng trị kịp thời. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện cày ải, vệ sinh đồng ruộng ở những nơi có điều kiện.

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày: Tiếp tục triển khai kế hoạch xuống giống màu Đông Xuân năm 2014 khuyến khích mở rộng diện tích màu dưới chân ruộng như dưa hấu, bí đỏ, rau các loại..., khuyến khích mở rộng diện tích rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

b) Chăn nuôi: Tập trung nhân lực thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh (Tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/02/2014 về việc tập trung phòng, chống dập dịch cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh). Tiếp tục thực hiện công tác tháng tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung tiêm phòng vaccin cúm gia cầm bao vây ổ dịch cho đàn khỏe mạnh; tăng cường công tác giám sát các ổ dịch đang xảy ra và các vùng lân cận, khi phát hiện có gia cầm bệnh, chết tiến hành dập dịch tại chỗ không để bệnh lây lan. Lập các chốt chặn kiểm dịch vận chuyển gia cầm ra vào vùng dịch.

c) Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương kiểm tra chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, nhất là tình hình sản xuất và nhập tỉnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng; tăng cường kiểm tra chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh; theo dõi, thống kê diện tích, số lượng tôm, cá giống thả nuôi và tình hình thiệt hại; chỉ đạo đơn vị chuyên môn phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

2. Chương trình MTQG nông thôn mới: Thẩm định đề án nông thôn mới cấp huyện của 02 địa phương còn lại; thông qua đề án án xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; tham mưu ban hành chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo tỉnh; xây dựng và hoàn chỉnh Kế hoạch ngành nông nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2014.

3. Công tác chuyên môn:

               - Thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối, theo dõi cao trình nước, chủ động ngăn mặn, tích ngọt, chỉ đạo vận hành cống phục vụ an toàn cho sản xuất.

- Chỉ đạo kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; quản lý chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh, đặc biệt là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Tiếp tục kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất; kiểm tra việc chấp hành Luật Thủy sản trong sản xuất, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong nguyên liệu thủy sản.

               - Tiếp tục sản xuất và cung ứng giống lúa, cây ăn trái, giống thủy sản; tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản các loại cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

               - Tập trung công tác tư vấn về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa, đặc biệt là sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình trình diễn, đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng và trồng cây phân tán, triển khai thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013; tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt trong thời điểm cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản; kiểm tra việc khắc phục hậu quả trồng lại rừng của các đối tượng vi phạm.

               - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.

              - Tập trung theo dõi, giám sát thi công các công trình thủy lợi, xây dựng cơ bản chuyển tiếp từ năm 2013 và triển khai thi công các công trình đầu tư mới năm 2014.

- Quản lý tốt tàu thuyền và xe ra vào cảng cá, đồng thời tổ chức thu phí, lệ phí đúng qui định; phối hợp các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết biển thông tin kịp thời cho ngư dân trong việc phòng, tránh trú bão.

- Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành: Quản lý chất lượng cây, con giống, vật tư phục vụ sản xuất, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân; hướng dẫn nông, ngư dân ở vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ bị sạt lỡ chủ động di dời khi có sự cố; tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị an toàn cho thuyền viên và tàu cá trước khi ra khơi.

4. Công tác khác:

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh đến năm 2020.

- Tham mưu trình phê duyệt 02 quy hoạch: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch vùng sản xuất giống thủy sản tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh 02 dự án rừng: Dự án đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh và dự án đầu tư khu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Khánh giai đoạn 2014 - 2018; điều tra thực địa xây dựng mẫu phá ảnh phục vụ cho công tác kiểm kê rừng; triển khai thực hiện các công việc kiểm kê rừng.

 Trên đây là báo cáo tình hình công tác tháng 02 và phương hướng kế hoạch tháng 3/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm, theo dõi, chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Bộ NN-PTNT;

- TT. Tỉnh ủy;  

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP;

- Lưu: VT, KHTC.                                                                                           

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

                            Trần Trung Hiền

 


Tải bảng phụ lục: Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới