Báo cáo tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2014


         UBND TỈNH TRÀ VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  29  /BC-SNN                                                    Trà Vinh, ngày 24  tháng  01 năm 2013

 

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển; nông dân tập trung xuống giống lúa vụ Đông Xuân, thu hoạch lúa Thu Đông -mùa và thủy sản năm 2013 chuyển sang; các loại dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi được kiểm soát; giá một số sản phẩm nông sản ổn định ở mức cao như heo hơi, tôm sú, tôm thẻ, dừa khô, lúa… Tuy nhiên, giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất luôn biến động tăng, phần nào gây khó khăn cho sản xuất. Với sự tập trung chỉ đạo của ngành và sự vượt khó của nông dân nên nhìn chung sản xuất có bước phát triển, các mặt công tác cơ bản đạt  kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Nông nghiệp:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa:

+ Vụ Thu Đông-mùa: Thu hoạch 26.084 ha, nâng tổng diện tích thu hoạch đến nay 85.048 ha, đạt 95,34% diện tích xuống giống (năng suất trung bình 5,32 tấn/ha), tương đương cùng kỳ.

+ Vụ Đông Xuân: Xuống giống 33.496 ha, nâng tổng diện tích xuống giống đến nay 62.934 ha, vượt 8,51% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 594 ha). Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trong tháng 01/2014 là 4.456 ha, gồm: Đạo ôn lá 1.583 ha; sâu cuốn lá nhỏ 1.329 ha; rầy nâu 736 ha, mật số 500-2.000 con/m2; cháy bìa lá 502 ha; chuột 213 ha; ốc bươu vàng 93 ha. Tuy nhiên mức độ gây hại nhẹ, nông dân phòng trị đạt hiệu quả.

Cây màu: Gieo trồng 7.302 ha, nâng tổng diện tích đến nay 12.619 ha,  đạt 22,68% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 106 ha (màu lương thực 1.739 ha, màu thực phẩm 6.386 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 4.494 ha).

b) Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi: Giá heo hơi ổn định ở mức khá, người nuôi tiếp tục đầu tư phát triển đàn nuôi mới.

- Tình hình dịch bệnh: Các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát, chỉ xuất hiện rải rác một số bệnh thông thường như E.coli, dịch tả, tụ huyết trùng và một số bệnh thông thường trên đàn gia cầm với quy mô nhỏ.

2. Lâm nghiệp: Thực hiện chi trả tiền cho các tổ chức, hộ gia đình tham gia công trình trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng năm 2013; tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014; tiếp tục triển khai tỉa thưa tận dụng làm giàu rừng và điều chỉnh mật độ rừng; tổ chức 76 lượt tuần tra bảo vệ rừng và kiểm soát lâm sản, không phát hiện trường hợp vi phạm.

3. Diêm nghiệp: Có 231 hộ tham gia sản xuất (giảm 18 hộ), với diện tích 181,6 ha, tập trung chủ yếu ở 02 xã Dân Thành và Đông Hải (giảm 50,4 ha). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết nên đến nay chưa có thu hoạch. Lượng muối tồn của năm 2013 đến thời điểm là 798 tấn.

4. Thủy sản:

- Nuôi trồng thủy sản: Thả nuôi 4.888 ha, thu hoạch 10.576 tấn (2.956 tấn cá lóc, 211 tấn tôm càng xanh, 262 tấn cua biển, 53 tấn tôm thẻ chân trắng...), đạt 5,15kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 689 tấn:

+ Vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 156 triệu con tôm sú giống, diện tích 2.674 ha; 248 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 413 ha; 10,3 triệu con cua biển, diện tích 1.801 ha . Thu hoạch 323 tấn thủy sản các loại (cao hơn cùng kỳ 20 tấn). Tuy nhiên, đến nay có 58,3 triệu con tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại (chiếm 24,6%), diện tích 108 ha, (chiếm 26,17%). Nguyên nhân, do thời tiết lạnh và bệnh đốm trắng.

+ Vùng nước ngọt: Thả nuôi 15 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 116 ha (cá tra 7 triệu con giống, diện tích 53 ha; cá lóc 4 triệu con giống, diện tích 6 ha; còn lại là các loại cá khác). Thu hoạch 4.665 tấn, đạt 8,62% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 671 tấn.

     - Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng 5.588 tấn (755 tấn tôm), đạt 7,37% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 193 tấn, trong đó:

                + Khai thác nội đồng: 963 tấn (355 tấn tôm), đạt 6,98% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 46 tấn.

                + Khai thác hải sản: 4.624 tấn (400 tấn tôm), đạt 7,46% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 239 tấn.

 - Thu mua, chế biến: Các doanh nghiệp thu mua 183 tấn thủy sản (41 tấn tôm sú), chế biến 100 tấn, tiêu thụ 51 tấn, kim ngạch xuất khẩu 880 ngàn USD.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:

                1. Công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi:

Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn kiểm tra, khoanh vùng các đối tượng như rầy nâu, đạo ôn lá, sâu cuốn lá... và hướng dẫn nông dân phòng trị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi bẫy đèn; kiểm tra tình hình sâu bệnh nhất là các đối tượng có nguy cơ bộc phát cao để hướng dẫn phòng trị kịp thời; tuyên truyền vận động nông dân xuống giống vụ Đông Xuân theo lịch thời vụ.

- Thực hiện tiêm các loại vaccine thường xuyên cho 89.015 con gia súc (dịch tả 29.665 con; tụ huyết trùng 29.540 con; phó thương hàn 29.810 con). Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y 82 cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, tất cả các cơ sở đều đạt yêu cầu vệ sinh thú y. Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tích cực phòng, chống dịch bệnh trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

    - Kiểm dịch 61,51 triệu con tôm sú giống, 109 triệu con tôm thẻ chân trắng;  thực hiện 07 kỳ quan trắc, cảnh báo môi trường nước phục vụ nuôi thủy sản; thu 06 bệnh phẩm phân tích bệnh đốm trắng, đầu vàng, Taura trên tôm chân trắng tại các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Thạnh để thông báo nông dân quản lý ao nuôi. Kiểm tra, cấp 67 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản cho cơ sở ương dưỡng, sản xuất tôm sú giống; 31 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thủy sản; 11 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 07 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

2. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật:

- Kết hợp Khoa Nông nghiệp của trường Đại học Cần Thơ tổ chức 01 cuộc hội thảo “Kỹ thuật tác động cây dừa nước tiết nhựa buồng hoa để sản xuất đường” cho 40 người tham dự; phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện được 01 chuyên mục “Phương pháp chọn và thả giống tôm thẻ”; in và cấp phát 120 cuốn sổ tay Khuyến nông – Khuyến ngư năm 2014.

Tiếp tục thực hiện 02 mô hình trình diễn năm 2013 chuyển sang: trồng cây ca cao thâm canh trên đất giồng cát và vườn tạp năm thứ 3; ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo, gà trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Dự án Oxfam tổ chức 25 lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi (19 lớp về kỹ thuật trồng ớt, cà chua, đậu phộng và 6 lớp về kỹ thuật chăn nuôi bò, gà, vịt đẻ).

3. Công tác thủy lợi và PCLB:

- Tập trung giải ngân các công trình xây dựng cơ bản năm 2013; Tiếp tục theo dõi các công trình chuyển tiếp năm 2013 và chuẩn bị triển khai các công trình mới năm 2014.

- Chỉ đạo, đôn đốc địa phương khẩn trương triển khai thực hiện công tác thủy lợi nội đồng năm 2014.

- Tổ chức 17 đợt kiểm tra an toàn các tuyến đê, phát hiện 03 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo, kiểm tra và gia cố các tuyến đê bị sạt lỡ do triều cường tại huyện Duyên Hải.

- Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán dự án Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

4. Sản xuất và cung ứng giống:

- Giống nông nghiệp:

+ Giống cây trồng: Khảo nghiệm 04 bộ giống lúa, diện tích 0,5 ha, tiếp tục chọn dòng phân ly; tổ chức trình diễn 11 ha trên địa bàn huyện Tiểu Cần và Trà Cú hiện đang trong giai đoạn đòng trổ; tổ chức sản xuất 4,3 ha lúa giống cấp nguyên chủng và phục tráng giống 01 ha, hiện lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Cung ứng 20 tấn lúa giống (5,5 tấn nguyên chủng) và 1.080 cây giống ăn trái các loại.

+ Giống vật nuôi: Tập trung chăm sóc 47 con bò giống (35 bò cái sinh sản, 02 bò đực giống, 10 con bê), hiện đàn bò phát triển và tăng trọng tốt. Tăng cường phát hoang bụi rậm, bón phân, chăm sóc cỏ đảm bảo thức ăn tươi cho đàn bò.

- Giống thủy sản: Theo dõi mô hình “Nuôi vỗ cá thát lát cườm tạo nguồn bố mẹ hậu bị cho sinh sản nhân tạo”. Triển khai thực hiện mô hình “Nuôi tôm càng xanh tạo nguồn bố mẹ từ giống có nguồn gốc tại địa phương. Tổ chức 03 lớp chuyển giao sản xuất giống cua biển, đã triển khai thực hành ương ấu trùng cua biển tại trại giống Hiệp Mỹ.

5. Công tác phát triển nông thôn:

a) Công tác nông thôn mới:

- Công tác lập quy hoạch, đề án: 100% số xã hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Thẩm định đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện cho 6 huyện (trừ huyện Tiểu Cần đang xây dựng). Nhìn chung, công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới tại các huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí quốc gia đối với 18 xã điểm có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí (Mỹ Long Nam, Long Đức, Phú Cần), 1 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 4 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 67 xã còn lại có 12 xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí; 38 xã đạt từ 7 – 9 tiêu chí; 17 xã đạt dưới 7 tiêu chí.

b) Quy hoạch bố trí dân cư: Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp: Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục san lắp mặt bằng, thống nhất với dân đơn giá đền bù đất xây dựng công trình đối với Dự án Di dân khẩn cấp vùng ven biển xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải; lập thủ tục thanh toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý dự án, thống nhất với dân đơn giá đền bù đất xây dựng công trình đối với Dự án Di dân sạt lở xã Đại Phước, huyện Càng Long.

c) Kinh tế hợp tác: Dự thảo bộ giáo trình tập huấn với các chuyên đề: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức công tác thống kê trong HTX, bộ tài liệu dành cho Hội đồng quản trị; tham gia tọa đàm, tham vấn cấp tỉnh, thảo luận về khảo sát, đánh giá các giải pháp, mô hình sinh kế giúp người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu.

d) Ngành nghề nông thôn: Tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường làng nghề năm 2013; tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Việc làm – Dạy nghề và giảm nghèo năm 2013.

           đ) Chương trình nước SH và VSMTNT: Tiếp tục thực hiện 02 dự án chuyển tiếp; tập trung giải ngân vốn sự nghiệp năm 2013. Lắp đặt cho 642 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư và cung cấp.

6. Quản lý Nhà nước chuyên ngành:

a) Quản lý chất lượng nông-lâm -thuỷ sản: Thu 20 mẫu nông sản và 28 mẫu thuỷ sản phân tích, kiểm tra ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014.

             b) Quản lý tàu cá, cảng cá:

                - Kiểm tra an toàn kỹ thuật 18 tàu cá (01 tàu cá ngoài tỉnh), cấp văn bản đóng mới, cải hoán 06 tàu, đăng ký 06 tàu, cấp 06 sổ danh bạ (23 thuyền viên), cấp 17 giấy phép khai thác thủy sản, 01 giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác xuất khẩu.

                - Tổ chức thu phí 551 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 667 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 4,5 triệu đồng.

  c) Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuyên truyền pháp luật: Tổ chức 06 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định kinh doanh thức ăn thủy sản, giống thủy sản, hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản cho 134 lượt người.

                - Kiểm tra xử lý vi phạm:

               + Tổ chức 11 đợt thanh tra, kiểm tra 04 phương tiện vận chuyển thủy sản, 20 lượt cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, vật tư nông nghiệp, buôn bán thịt và 01 lò giết mỗ gia súc; thu, phân tích, kiểm nghiệm chất lượng 32 mẫu sản phẩm hàng hóa; quyết định xử phạt 06 trường hợp vi phạm (vận chuyển giống thủy sản không qua kiểm dịch 04 trường hợp; kinh doanh phân bón không đạt tiêu chuẩn 01 trường hợp; không đảm bảo vệ sinh thú y 01 trường hợp).

+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSTP kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh thực phẩm và vật tư nông nghiệp tại huyện Duyên Hải và Cầu Ngang. Kết quả kiểm tra có 03 cơ sở bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm), nhắc nhỡ bổ sung hồ sơ 27 cơ sở và giao Đoàn kiểm tra của huyện giám sát sự khắc phục.

            IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được:

- Có sự tập trung chỉ đạo trong triển khai lịch thời vụ xuống giống lúa và thả nuôi tôm sú; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không phát sinh.

- Nông dân ở vùng mặn-lợ tập trung thả giống tôm sú, cua biển với số lượng lớn.

- Chủ động trong công tác dự tính, dự báo và phòng chống nên các loại dịch bệnh nguy hiểm tiếp tục được khống chế.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Công tác sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, manh múng, công tác quản lý giống cây, con chưa thật sự chặt chẽ.

   - Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đặc biệt là trong chăn nuôi gia súc, gia cầm ở một số nơi chưa thật sự quan tâm nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

- Một số địa phương triển khai lịch thời vụ nuôi tôm sú và xuống giống lúa còn chậm, còn xảy ra tình trạng thả giống tôm sú, tôm thẻ và gieo sạ lúa không theo lịch thời vụ và ngoài vùng quy hoạch.

               V. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2014

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc diện tích lúa hiện diện trên đồng; khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh phòng trị kịp thời đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2014; tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh nhất là rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng màu vụ Đông Xuân năm 2014, đặc biệt là cây màu dưới chân ruộng như dưa hấu, bí đỏ, rau các loại...

2. Hoàn chỉnh trình phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2014.

3. Chỉ đạo tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh bằng đường thủy và đường bộ, đặc biệt là các loại sản phẩm nhập tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giết mổ và giết mổ tập trung; tiếp tục thực hiện quản lý đàn thông qua hình thức cấp sổ chăn nuôi; tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa nhất là bệnh cúm gia cầm; vận động các hộ chăn nuôi, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật định kỳ tiêu độc khử trùng theo quy định.

4. Tiếp tục hướng dẫn nông dân cải tạo ao đìa phục vụ cho vụ nuôi năm 2014, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quản lý chặt chẽ lịch thời vụ thả nuôi thủy sản theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3587/UBND-NN ngày 09/10/2013 về việc thông báo lịch thời vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2013 – 2014; tập trung chăm sóc diện tích thả nuôi còn lại của năm 2013, theo dõi, thống kê sản lượng thu hoạch của năm 2013 chuyển sang. Tuyên truyền nông dân thả nuôi con giống có nguồn gốc, chất lượng; theo dõi tiến độ thả nuôi thủy sản nhất là tôm sú và tôm thẻ chân trắng; hướng dẫn nông dân quản lý, chăm sóc tốt diện tích nuôi tôm sú, tôm chân trắng trong điều kiện thời tiết lạnh.

5. Thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối, theo dõi cao trình nước, chủ động tích nước ngọt khi có điều kiện, chỉ đạo vận hành cống phục vụ an toàn cho sản xuất; thường xuyên kiểm tra, khắc phục và gia cố các tuyến đê, công trình không để xảy ra sự cố đặc biệt là đợt triều cường cuối tháng 12 (al); chuẩn bị các thủ tục triển khai các công trình, dự án đầu tư mới năm 2014.

6. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng; báo cáo tiến độ kiểm kê rừng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014.

7. Chỉ đạo kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; quản lý chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh, đặc biệt là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Tiếp tục kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất; kiểm tra việc chấp hành Luật Thủy sản trong sản xuất, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày giáp Tết.

8. Tiếp tục khảo nghiệm, sản xuất và cung ứng giống lúa, cây ăn trái, giống thủy sản; tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản các loại cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục chỉ đạo vận hành tốt 169 trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh, thực hiện lắp đặt thêm 500 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh do ngành nông nghiệp và PTNT cung cấp.

10. Quản lý tốt tàu, xe ra vào cảng; phối hợp các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết biển, thông tin kịp thời cho ngư dân trong việc phòng, tránh trú bão.

11. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.

         Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm góp ý chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Bộ NN-PTNT;

- TT. Tỉnh ủy;  

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP;

- Lưu: VT, KHTC.                                                                                           

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

                            Trần Trung Hiền

 


Tải bảng phụ lục: Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới