Báo cáo tháng 01 năm 2013

         UBND TỈNH TRÀ VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:  73  /BC-SNN                                                    Trà Vinh, ngày 04  tháng 02  năm 2013

 
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 01
và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển; nông dân tập trung xuống giống lúa vụ Đông Xuân, thu hoạch lúa Thu Đông -mùa và thủy sản năm 2012 chuyển sang; các loại dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi được kiểm soát. Tuy nhiên, độ mặn xuất hiện sớm và cao hơn cùng kỳ từ 1- 4‰. Đến nay các cống thượng nguồn (Cần Chông, Cái Hóp, Rạch Rum, Láng Thé) đã đóng để ngăn mặn; tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi luôn tiềm ẩn; giá các loại nông, thủy sản (dừa trái, cá tra...) ở mức thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông dân. Với sự tập trung chỉ đạo của ngành và sự vượt khó của nông dân nên đạt được kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Nông nghiệp:

a) Trồng trọt và BVTV:

- Cây lúa:

+ Vụ Thu Đông-mùa: Thu hoạch 22.996 ha, nâng tổng diện tích thu hoạch đến nay 86.307 ha, đạt 95,36% diện tích xuống giống (năng suất trung bình 5,32 tấn/ha), cao hơn cùng kỳ 0,04 tấn/ha.

+ Vụ Đông Xuân: Xuống giống 31.147 ha, nâng tổng diện tích xuống giống đến nay 62.340 ha, vượt 11,32% kế hoạch, trong đó lúa chất lượng cao 9.955 ha, cụ thể: Tiểu Cần 4.293 ha, Trà Cú 2.015 ha, Cầu Kè 1.171 ha, Càng Long 82 ha. Diện tích nhiễm sâu bệnh 5.879 ha, cụ thể: Rầy nâu 727 ha, mật số phổ biến từ 100-2.000 con/m2; đạo ôn lá 2.155 ha; sâu cuốn lá nhỏ 2.391 ha; vàng lá do nhiễm khuẩn 331 ha; đốm vằn 275 ha.

- Cây màu: Gieo trồng 6.672 ha, nâng tổng diện tích đến nay 11.813 ha,  đạt 21,25% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 92 ha (màu lương thực 1.473 ha, màu thực phẩm 5.851 ha, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác 3.417 ha).

- Cây ăn trái: Chuẩn bị tổng kết kế hoạch phòng trừ bệnh chổi rồng hại nhãn; điều tra, thống kê lại diện tích dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh.

b) Chăn nuôi, thú y:

Tình hình chăn nuôi: Giá heo hơi có chiều hướng tăng, người nuôi tiếp tục đầu tư phát triển đàn nuôi mới.

- Tình hình dịch bệnh: Các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát, chỉ xuất hiện rải rác một số bệnh thông thường như E.coli, dịch tả, tụ huyết trùng và một số bệnh thông thường trên đàn gia cầm với quy mô nhỏ;chỉ đạo địa phương thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh năm 2012. Vận động các hộ chăn nuôi tích cực phòng, chống dịch bệnh trước trong và sau tết Nguyên đán Quý tỵ năm 2013.

Tiêm các loại vaccine thường xuyên cho 22.580 con gia súc (dịch tả 7.760 con; tụ huyết trùng 7.680 con; phó thương hàn 7.140 con).

Tập trung kiểm dịch vận chuyển tại các đầu mối giao thông; kiểm tra, cũng cố công tác kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tết Nguyên đán; kiểm dịch 93.822 con gia cầm, 10.784 con gia súc, 35,4 tấn thịt gia súctrên 1,4 triệu quả trứng46 triệu tôm sú giống; 199 con tôm sú bố mẹ; 1,49 triệu con cá giống; 41,7 triệu con tôm thẻ chân trắng.

- Kiểm tra, cấp 95 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; 05 chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; cấp 08 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

2. Lâm nghiệp: Thực hiện chi trả tiền cho các tổ chức, hộ gia đình tham gia công trình trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng năm 2012; tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013; triển khai thực hiện phương án tỉa thưa lần 2 khu rừng đước giống; kiểm tra quản lý bảo vệ rừng trong thời điểm cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản; thực hiện tuần tra bảo vệ, kiểm soát lâm sản 47 lượt, phát hiện 01 trường hợp vi phạm,làm thiệt hại 400 m2  rừng mấm.

3. Diêm nghiệp: Có 249 hộ tham gia sản xuất, với diện tích 232 ha, tập trung chủ yếu ở 02 xã Dân Thành và Đông Hải, huyện Duyên Hải (tăng 36 ha so cùng kỳ). Tuy nhiên bão số 01 gây mưa làm thiệt hại 135 tấn muối, giảm 40% năng suất diện tích sản xuất (196,5 ha của 249 hộ).

4. Thủy sản: Sản lượng nuôi trồng, khai thác 9.461 tấn (1.391 tấn tôm); đạt 6,38% kế hoạch; các doanh nghiệp thu mua 177 tấn thủy sản (94 tấn tôm sú), chế biến 134 tấn, tiêu thụ 110 tấn, kim ngạch xuất khẩu 914,5 triệu USD.

a) Nuôi trồng thủy sản: diện tích thả giống 2.022 ha, đạt 4,2% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 4.300 tấn (17 tấn tôm thẻ chân trắng), đạt 5kế hoạch, tăng 66,6% so cùng kỳ.

- Vùng nước mặn, lợ: có 1.296 hộ thả nuôi 105 triệu con tôm sú giống, diện tích 1.467 ha. Tôm thẻ chân trắng: 166 hộ, thả nuôi 58,63 triệu con giống, diện tích 118,87 ha. Nuôi cua: 376 hộ thả nuôi 1,57 triệu con giống, diện tích 382,7 ha. Tuy nhiên, có 52 hộ thả nuôi 18 triệu con tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại, diện tích 35,9 ha. Nguyên nhân do thả trước lịch thời vụ, môi trường nước kg ổn định, tôm chết ở giai đoạn 25-40 ngày tuổi do bệnh đốm trắng.

- Vùng nước ngọt: 287 hộ thả nuôi 7,29 triệu con tôm, cá giống các loại trên diện tích 53,4 ha.

b) Khai thác thủy-hải sản: Sản lượng khai thác 5.160 tấn (1.220 tấn tôm), đạt 8,22% kế hoạch, tăng 13,5% (185 tấn tôm) so cùng kỳ, trong đó:

- Khai thác nội đồng: 917 tấn (342 tấn tôm), đạt 7,5% kế hoạch, tăng 27,7% so cùng kỳ.

- Khai thác hải sản: 4.244 tấn (878 tấn tôm), đạt 8,39% kế hoạch, tăng 10,8% so cùng kỳ.

* Triển khai bảo hiểm nông nghiệp: Đã ký 19 hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng, diện tích 11,96 ha, phí bảo hiểm 356,8 triệu đồng.

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH:

1. Công tác thủy lợi và PCLB:

- Tiếp tục theo dõi các công trình chuyển tiếp năm 2012 và chuẩn bị triển khai các công trình mới năm 2013.

- Tham gia nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình nạo vét 08 kênh cấp II khu A3 Láng Thé, 04 kênh cấp II khu B Cần Chông; 19 kênh cấp II khu Tầm Phương.

- Bàn giao mặt bằng công trình nhà quản lý vật tư dự trữ chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão tỉnh.

- Chỉ đạo phân công trực theo dõi diễn biến cơn bão số 01 theo công điện số 01/CĐ-TW của Văn phòng thường trực BCĐ PCLB Trung ương và Văn phòng UBQG TKCN; kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Đến 16 giờ ngày 06/01/2013 Trà Vinh không còn tàu thuyền hoạt động trên biển và cũng không có tàu cá bị thiệt hại do bão.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các công đồng ven biển Việt Nam tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là PRC) tại Châu Thành và Cầu Ngang.

2. Công tác Khuyến nông - Khuyến ngư:

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo mô hình trồng ớt tại xã Nhị Trường huyện Cầu Ngang02 cuộc tổng kết mô hình chăn nuôi vịt hướng trứng an toàn sinh học; kết hợp Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện 01 phóng sự khuyến ngư “Đa dạng đối tượng nuôi và biện pháp quản lý”.

- Tiếp tục thực hiện các mô hình trình diễn năm 2012 chuyển sang: Chăn nuôi vịt hướng trứng theo hướngan toàn sinh học; nuôi cá chẽm .

3. Sản xuất và cung ứng giống:

- Giống nông nghiệp:

+ Giống cây trồng: Khảo nghiệm 04 bộ giống (bộ A0, bộ TV, bộ nếp và bộ khó khăn) với diện tích 0,45 ha; tổ chức trình diễn 11,8 ha trên địa bàn huyện Càng Long và Tiểu Cần hiện đang trong giai đoạn đòng trổ; kết hợp công ty mía đường Trà Vinh trình diễn 0,8 ha mía tại huyện Trà Cú, đến nay đã cho thu hoạch, năng suất trung bình 102,5 tấn/ha và trên 12 CCS; thu hoạch 2,9 ha lúa giống cấp nguyên chủng, sản lượng đạt 9,29 tấn; theo dõi chăm sóc 5,35 ha lúa giống cấp nguyên chủng đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ giống; tổng kết mô hình chăn nuôi gà sinh sản.

+ Giống vật nuôi: Tập trung chăm sóc 66 con bò giống và bê con, (37 con bò cái sinh sản, 02 con bò đực giống, 27 con bê); cải tạo đất, chăm sóc diện tích cỏ làm thức ăn tươi cho đàn bò.

- Giống thủy sản: Chuyển sang nuôi vỗ giai đoạn 2 mô hình “nuôi vỗ giống cá tra hậu bị có chất lượng di truyền cao” sửa chữa nhà trại, chuẩn bị trang thiết bị để sản xuất giống phục vụ vụ nuôi năm 2013.

4. Công tác phát triển nông thôn:

a) Công tác nông thôn mới:

Công tác tuyên truyền: Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền lồng ghép về xây dựng nông thôn mới với 629 lượt người tại huyện Càng Long và Cầu Kè. 

- Công tác lập quy hoạch, đề án: 

+ Lập quy hoạch: Đến nay các xã cơ bản hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 35/85 xã hoàn thành Quy hoạch chung nông thôn mới; 22/85 xã hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn  tập trung; 32/85 xã hoàn thành Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Riêng xã Dân Thành lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất).

+ Lập đề án: Có 51/85 xã được phê duyệt đề án (trong đó có 18 xã điểm và 31 xã ngoài xã điểm (huyện Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải và Cầu Kè); các xã còn lại đã tổng hợp xong số liệu cơ bản, đang tập trung xây dựng đề án.

- Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản: Đầu tư 42 công trình xây dựng, đến nay giải ngân 38,83 tỷ đồng, đạt 91,37% kế hoạch vốn năm 2012.

b) Quy hoạch bố trí dân cư: Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp: Trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Dự án Di dân khẩn cấp ven biển xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải; ký hợp đồng tư vấn lập Dự án Di dân sạt lỡ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành; chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thiết kế bản vẽ, phê duyệt dự toán Dự án Di dân sạt lỡ cấp bách xã Đại Phước, huyện Càng Long.

c) Kinh tế hợp tác: Hỗ trợ HTX Dừa Sáp xã Hòa Tân (Cầu Kè) xây dựng phương án sản xuất liên kết, hợp đồng với doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng 08 mô hình kinh tế hợp tác trên địa các huyện, thành phố; phối hợp Viện cây ăn quả Miền Nam, Hội làm vườn dự Hội nghị tổng kết năm 2012 của THT thanh long ruột đỏ xã Đức Mỹ, liên kết thị trường xuất khẩu 965kg thanh long sang Mỹ; hỗ trợ các huyện, thành phố, cập nhật biểu mẫu cấp, đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/BNN-PTNT.

d) Ngành nghề nông thôn: Rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề nông nghiệp trên địa bàn 18 xã điểm; hoàn chỉnh báo cáo 03 năm về đào tạo nghề theo yêu cầu của Bộ NN và PTNT; đề xuất danh mục nghề để xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề năm 2013.

đ) Chương trình nước SH và VSMTNT: Tiếp tục thực hiện 02 dự án chuyển tiếp và 02 dự án khởi công mới thuộc vốn Chương trình mục tiêu Quốc, khối lượng thực hiện đạt 30% kế hoạch; vốn sự nghiệp: Tập trung giải ngân vốn năm 2012. Lắp đặt cho 612 hộ sử dụng nước máy do ngành đầu tư và cung cấp.

5. Quản lý Nhà nước chuyên ngành:

a) Quản lý chất lượng nông-lâm -thuỷ sản: Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP 10 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản và 04 tàu cá; cấp 44 giấy chứng (09 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho tàu cá, 09 cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản, 26 Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mãnh vỏ); thu 06 mẫu thủy sản phân tích, kiểm nghiệm chất lượng.

b) Quản lý tàu cá, cảng cá:

- Kiểm tra an toàn kỹ thuật 13 tàu cá, cấp văn bản đóng mới, cải hoán 06 tàu, đăng ký 05 tàu, cấp 08 sổ danh bạ (34 thuyền viên), cấp 08 giấy phép khai thác thủy sản, 01 giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác xuất khẩu.

- Tổ chức thu phí 183 lượt tàu, xe ra vào cảng, bốc dỡ 388 tấn hàng hoá và cho thuê mặt bằng với số tiền 1,8 triệu đồng.

c) Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuyên truyền pháp luật: Tổ chức 30 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định về sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn, hóa chất, chế phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản cho 999 lượt người.

            - Kiểm tra xử lý vi phạm: Tổ chức 10 đợt thanh tra, kiểm tra 15 phương tiện khai thác thủy sản, 44 lượt cơ sở kinh doanh, thuốc thú y thủy sản, vật tư nông nghiệp; thu, phân tích, kiểm nghiệm chất lượng 32 mẫu sản phẩm hàng hóa; quyết định xử phạt 13 trường hợp vi phạm (tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và nhãn hàng hóa 05 trường hợp; khai thác và BVNL thủy sản 02 trường hợp; quản lý giống thủy sản 04 trường hợp; quản lý thức ăn chăn nuôi, thú y thủy sản 02 trường hợp).

6. Triển khai thực hiện các chính sách:

- Hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa: Đã giải ngân 1,723 tỷ đồng, đạt 17,32% kế hoạch, cụ thể: TP Trà Vinh 306,868 triệu đồng, đạt 82,99%, Châu Thành 287,235 triệu đồng, đạt 18,13%, Trà Cú 974,351 triệu đồng, đạt 97,75%, Duyên Hải 100,897 triệu đồng, đạt 99,65%. Tổng diện tích dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh theo tổng hợp từ UBND các huyện 24.045,78 ha (trong đó diện tích trồng tập trung 10.567,92 ha, diện tích trồng phân tán quy đổi là 13.477,87 ha), tăng hơn so với ban đầu 10.781,78 ha, tổng kinh phí hỗ trợ là 36,068 tỷ đồng, tăng hơn so với ban đầu 16,17 tỷ đồng.

- Hỗ trợ cho nông dân có tôm nuôi bị thiệt hại theo quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ: Đã chi hỗ trợ cho dân 100% tổng số kinh phí hỗ trợ cho hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải (18,671 tỷ đồng). Địa phương đang hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán.

- Công tác dập dịch chổi rồng:

+ Đến nay nông dân cắt tỉa 1.911 ha, đạt 89,3%, phun xịt 03 đợt 5.716 ha, đốn bỏ 60 ha, diện tích phục hồi sau cắt tỉa 1.911 ha.

+ Giải ngân tiền cắt tỉa, vệ sinh vườn nhãn: 32 triệu đồng, nâng tổng số đến nay đã giải ngân 3,728 tỷ đồng, cụ thể: Cầu Kè 3,043 tỷ đồng, Tiểu Cần 352 triệu đồng, Càng Long 240 triệu đồng, Trà Cú 63 triệu đồng, Châu Thành 27 triệu đồng, TP Trà Vinh 3,8 triệu đồng).

          7. Các công tác khác:

- Hoàn chỉnh trình phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản năm 2013.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở đăng ký xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 và trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

- Rà soát phân bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của ngành nông nghiệp và PTNT.

- Tổ chức phúc tra diện tích dừa đang cho trái trên địa bàn huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành và Càng Long.

- Hoàn chỉnh tổng hợp điều tra và công bố giá thành sản xuất lúa vụ Thu Đông – mùa năm 2013.

- Triển khai điều tra cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh chổi rồng hại nhãn trên địa bàn tỉnh chuẩn bị hội nghị tổng kết.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được:

- Có sự tập trung chỉ đạo trong triển khai lịch thời vụ xuống giống lúa và thả nuôi tôm sú; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không phát sinh.

- Nông dân ở vùng mặn-lợ tập trung thả giống tôm sú, cua biển với số lượng lớn.

- Kết hợp chỉ đạo các địa phương và sự tham gia của nông dân nên việc triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp bước đầu đạt hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Việc tổ chức triển khai hỗ trợ chính sách phân bón cho người trồng dừa  và tiến độ thực hiện dập dịch chổi rồng hại nhãn còn chậm so với kế hoạch.

- Một số địa phương triển khai lịch thời vụ nuôi tôm sú và xuống giống lúa còn chậm, còn xảy ra tình trạng thả giống tôm sú, tôm thẻ và gieo sạ lúa không theo lịch thời vụ.

          V. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2013

1. Công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh:

a) Trồng trọt:

- Cây lúa: Chỉ đạo thu hoạch dứt điểm lúa Thu Đông - mùa, đồng thời khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh phòng trị kịp thời đặc biệt là trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý tỵ năm 2013.

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày: Tiếp tục triển khai kế hoạch xuống giống màu Đông Xuân năm 2013 khuyến khích mở rộng diện tích màu dưới chân ruộng như dưa hấu, bí đỏ, rau các loại... ở những nơi có điều kiện.

b) Chăn nuôi: Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013; tăng cường kiểm tra, giám sát và chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; kiểm tra, cũng cố công tác kiểm soát giết mổ động vật; kết hợp đội kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh (đặc biệt là sản phẩm nhập tỉnh).

c) Thủy sản: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương kiểm tra chặt chẽ tình tình sản xuất giống thủy sản, nhất là tình hình sản xuất và nhập tỉnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng; tăng cường kiểm tra chất lượng con giống sản xuất tại chỗ và nhập tỉnh; theo dõi, thống kê diện tích, số lượng tôm giống thả nuôi.

2. Chương trình MTQG nông thôn mới: Tổng hợp báo cáo kết quả công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiệnchương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 18 xã điểm, đồng thời tham gia B tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã còn lạiphối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng chuyên mục xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012.

3. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục phúc tra và tổng hợp diện tích dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2013 và xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013; tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng,phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt trong thời điểm cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản; kiểm tra việc khắc phục hậu quả trồng lại rừng của các đối tượng vi phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.

- Lập hồ sơ yêu cầu 02 dự án quy hoạch: Quy hoạch phát triển thủy sản và quy hoạch hệ thống nghiên cứu sản xuất, cung ứng giống tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung công tác tư vấn về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa, đặc biệt là sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình trình diễn, đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

- Tập trung theo dõi, giám sát thi công các công trình thủy lợi, xây dựng cơ bản chuyển tiếp từ năm 2012 và đầu tư mới năm 2013; thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các cống đầu mối, theo dõi cao trình nước, chủ động tích nước ngọt khi có điều kiện, chỉ đạo vận hành cống phục vụ an toàn cho sản xuất.

- Quản lý tốt tàu thuyền và xe ra vào cảng cá, đồng thời tổ chức thu phí, lệ phí đúng qui định; phối hợp các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết biển thông tin kịp thời cho ngư dân trong việc phòng, tránh trú bão.

- Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành: Quản lý chất lượng cây, con giống, vật tư phục vụ sản xuất; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau Tết nguyên đán năm 2013.

- Tiếp tục sản xuất và cung ứng giống lúa, cây ăn trái; thực hiện vệ sinh nhà trại chuẩn bị sản xuất, cung ứng giống thủy sản phục vụ vụ nuôi năm 2013; tập trung chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản các loại cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho nông ngư dân; hướng dẫn nông - ngư dân ở vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ bị sạt lỡ chủ động di dời khi có sự cố; tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị an toàn cho thuyền viên và tàu cá trước khi ra khơi.

          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm góp ý chỉ đạo./.

 Nơi nhận:                                                                                                                      KT.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ NN&PTNT;                                                                                                  

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND, UBND tỉnh;                                                                                                                 (Đã ký)  

- Sở KH-ĐT, Cục Thống kê;                                                                                       

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                         

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP;                                    

- Lưu: VT, KHTC.                                                                    Lê Tuyết Hồng

                                                                                                                                                

Tải bảng phụ lục: Tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới