Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022

1871_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới